aziz augustine'in yolundan giden bir dini tarikata mensup - Türkçe İngilizce Sözlük