bölmek - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

bölmek"bölmek" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 41 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
bölmek divide f.
bölmek split f.
General
bölmek sunder f.
bölmek section f.
bölmek rend f.
bölmek slice f.
bölmek sectionalize f.
bölmek branch f.
bölmek cleave f.
bölmek part f.
bölmek distribute f.
bölmek break down f.
bölmek disintegrate f.
bölmek carve up f.
bölmek divvy f.
bölmek segment f.
bölmek divide into f.
bölmek parcel f.
bölmek portion f.
bölmek divvy up f.
bölmek parcel out f.
bölmek disrupt f.
bölmek dismember f.
bölmek deal f.
bölmek partition f.
bölmek sever f.
bölmek distinguish between f.
bölmek sectionalise f.
bölmek cut f.
bölmek abscise f.
Phrasals
bölmek carve up something
bölmek carve something up
Trade/Economic
bölmek share
bölmek divide
bölmek split up
Technical
bölmek separate
bölmek intersect
bölmek partition
bölmek split
bölmek sever
Literature
bölmek abscind f.

"bölmek" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 92 sonuç

Türkçe İngilizce
General
dört parçaya bölmek quarter f.
ikiye bölmek bisect f.
parçalara bölmek carve f.
kısımlara bölmek section f.
ikiye bölmek divide into two f.
tekrar bölmek subdivide f.
ikiye bölmek halve f.
yeniden bölmek repartition f.
ikiye bölmek dimidiate f.
iki eşit parçaya bölmek bisect f.
dörde bölmek divide into quarters f.
taksitlere bölmek split (the payment/debt) into installments f.
karelere bölmek square f.
yarıya bölmek halve f.
ikiye bölmek divide down the middle f.
bir konuşmayı ya da eylemi bölmek butt in f.
ince katmanlara bölmek foliate f.
küçük parçalara bölmek cut into small pieces f.
dörde bölmek quarter f.
üçe bölmek trisect f.
yarıya bölmek cut in half f.
yarıya bölmek cut into halves f.
ufak gruplara bölmek splinter f.
küçük parçalara bölmek cut up f.
karelere bölmek square off f.
bir daha bölmek subdivide f.
yeniden bölmek subdivide f.
ülkeyi bölmek divide the country f.
ikiye bölmek (ekmeği vb) break in two f.
ikiye bölmek (ekmeği vb) break in half f.
ülkeyi bölmek split the country f.
yapılacak işi yarı yarıya bölmek split the work half and half f.
toplantıyı bölmek interrupt the meeting f.
bağırarak bir konuşmayı bölmek shout down f.
iki parçaya bölmek dichotomize f.
iki parçaya bölmek dichotomise f.
tartışmayı bölmek interrupt the conversation f.
sözcük bölmek hyphenate f.
duvar ile bölmek partition f.
tartışmayı bölmek break into a conversation f.
çiftlere bölmek divide into pair(s) f.
uykusunu bölmek disrupt one's sleep f.
uykusunu bölmek interrupt one's sleep f.
yarı yarıya bölmek divide something into two equal parts f.
iki eşit parçaya bölmek divide something into two equal parts f.
oyları bölmek split the votes f.
odayı bölmek divide a room f.
odayı bölmek separate a room (with a partition) f.
bir sayıyı ikiye bölmek divide by two f.
iki eşit parçaya bölmek dimidiate f.
üç bölüme ayırmak/bölmek trichotomize f.
(kazancı vb) üçe bölmek split it three ways f.
(kazancı vb) dörde bölmek split it four ways f.
eşit biçimde bölmek split it evenly f.
bir sohbeti bölmek break in on a conversation f.
Phrasals
duvarla bölmek partition off
bir şeyi bölmek carve something up
(iki kişi) arasında bölmek/paylaştırmak divvy something up between two
arasında bölmek/paylaştırmak divvy something up among some people
birinin konuşmasını bölmek break in
(bir konuşmayı/tartışmayı vb) içeri girerek bölmek walk in on someone or something
Idioms
(dilimlere) bölmek even out
yarı yarıya bölmek split something fifty-fifty
iki eşit parçaya bölmek split something fifty-fifty
iki eşit parçaya bölmek divide something fifty-fifty
yarı yarıya bölmek divide something fifty-fifty
bir şeyi bölmek/bölüştürmek cut the pie up
bir şeyi (yırtarak) ikiye bölmek/ayırmak rip something in two
bir şeyi (yırtarak) ikiye bölmek/ayırmak rip something in half
Speaking
partinizi bölmek istemem i don't want to disturb your party
Trade/Economic
taksitlere bölmek split into installments
riski bölmek spread a risk
Politics
ülkeyi bölmek divide the country
Technical
ikiye bölmek intersect
dört eşit parçaya bölmek quadrisect
parçalara bölmek compart
dört eşit parçaya bölmek quarter
orantılı olarak bölmek prorate
üç parçaya bölmek trisect
bir kez daha bölmek subdivide
dörde bölmek quarter
üçgenlere bölmek triangulate
Computer
sayfayı boydan boya bölmek splitting across pages
pencereyi bölmek split a window
sözcük bölmek hyphenate
satırı bölmek split line
Informatics
sözcük bölmek hyphenate
Medical
mezyal çizgiden bölmek hemisect
Dentistry
mezyal çizgiden bölmek hemisect
Math
birbirine eşit iki parçaya bölmek bisect
bir sayı başka bir sayıyı bölmek go into
üç eşit parçaya bölmek trisect