başka hiç bir geliri bulunmadığı durumda bir ev halkının uygulanan gelir destekleme programından sağlayacağı toplam sübvansiyon - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

başka hiç bir geliri bulunmadığı durumda bir ev halkının uygulanan gelir destekleme programından sağlayacağı toplam sübvansiyon"başka hiç bir geliri bulunmadığı durumda bir ev halkının uygulanan gelir destekleme programından sağlayacağı toplam sübvansiyon" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
Trade/Economic
başka hiç bir geliri bulunmadığı durumda bir ev halkının uygulanan gelir destekleme programından sağlayacağı toplam sübvansiyon aggregate inventory