back pressure regulating valve - Türkçe İngilizce Sözlük