back-pressure regulating valve - Türkçe İngilizce Sözlük