basamak basamak - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

basamak basamak"basamak basamak" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
General
basamak basamak step by step zf.

"basamak basamak" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 246 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
basamak step i.
basamak stair i.
General
döner basamak winder f.
düz basamak flier f.
basamak/merdiven çıkmak ascend a stair f.
basamak place i.
basamak uyarı step forcing i.
basamak rung i.
birinci basamak curtail step i.
basamak ladder i.
basamak grade i.
basamak gradine i.
basamak doorstep i.
basamak tread i.
basamak leg i.
basamak round i.
basamak pitch i.
basamak flight i.
iskemlenin basamak değneği rung i.
basamak (merdivene ait) stair i.
basamak footstep i.
basamak column i.
basamak scale i.
basamak footboard i.
basamak steppingstone i.
basamak echelon i.
basamak digit i.
basamak genişliği going i.
basamak gradin i.
en soldaki basamak most significant digit i.
basamak burnu nosing i.
basamak değeri digit value i.
basamak step-board i.
basamak tahtası step-board i.
basamak step i.
basamak yüzü tread i.
basamak ayaklığı toe board i.
bir basamak daha one more step i.
ara basamak intermediate step i.
ara basamak intermediary step i.
alt basamak lower step i.
Idioms
basamak olarak kullanmak make capital out of
Trade/Economic
virgülden sonra dört basamak olacak şekilde yukarıya doğru yuvarlanmak suretiyle rounded upwards to 4 decimal places
basamak step
bir basamak oluşturmak establish a footing
Technical
basamak yanıtı step response
basamak verimi stage efficiency
basamak riser
basamak dengelemesi step compensation
basamak boarding step
basamak eylemi step action
gizli basamak concealed foot step
basamak foot step
basamak şebeke ladder network
basamak yüksekliği riser
birim basamak unit step
basamak aydınlatma worklamp fifth wheel coupling
heaviside birim basamak işlevi heaviside unit step function
basamak boarding casings
binlik basamak ayırıcı thousands separator
anlamlı basamak significant digit
basamak fonksiyonu ladder function
basamak taşları stepped stones
basamak kiti foot step kit
binlik basamak ayırıcı thousand separator
gizli basamak concealed footsteps
basamak stair
basamak strip boarding step
basamak step
sol katlanır basamak retractable steps
sabit basamak fixed foot step
açılı basamak angle step
dengeli basamak balanced step
burunlu basamak bracketed stair
basamak oyuntulu kiriş closed string
döner basamak radial step
kaydırmaz basamak yüzü nonslip tread
basamak değeri place value
basamak genişliği pitch dimension
nicemleyici basamak boyu quantizer step size
yuvarlak uçlu basamak round-end step
basamak kapağı step cover plate
basamak kapağı çekme demiri step cover-plate operating cable
üzengi basamak stirrup-shaped door step
basamak taşı step stone
ilk basamak starting step
basamak sacı tread plate
son basamak top step
basamak genişliği tread width
basamak genişliği tread run
basamak boyu tread length
en üst basamak top step
yükte basamak değiştirici on-load tap changer
yük altında basamak değiştirici under- load tap changer
basamak indisli çok modlu fiber step index multi mode fiber
doğrudan ısıtılmış pozitif basamak directly-heated positive step
düşük basamak hızlı veri haberleşmesi low bit rate data communication
basamak şalteri step switch
basamak köklü kanat stepped-root blade
basamak köklü türbin kanadı turbine blade with stepped root
basamak şalteri stepping switch
yarıiletken tekli basamak kırılma indisli lazer semiconductor single step index laser
Computer
basamak yuvası staging slot
herhangi basamak any digit
herhangi bir basamak any digit
basamak denetle check digit
basamak digits
basamak sekiz digit eight
basamak üç digit three
basamak beş digit five
basamak altı digit six
basamak bir digit one
basamak sıfır digit zero
basamak digit
ondalık basamak decimal place
basamak dokuz digit nine
basamak iki digit two
basamak yedi digit seven
basamak yer tutucusu digit placeholder
ondalık basamak sayısı decimal places
basamak dört digit four
basamak gruplandırma digit grouping
birim basamak heaviside step
basamak üret generate digits
en sağdaki basamak least significant digit
en soldaki basamak most significant digit
nicemleyici basamak boyu quantizer stepsize
yukarı sağa basamak strips up-right
sol aşağı basamak strips left-down
sağ yukarı basamak strips right-up
aşağı sağa basamak strips down-right
aşağı sola basamak strips down-left
sağ aşağı basamak strips right-down
sol yukarı basamak strips left-up
yukarı sola basamak strips up-left
Informatics
basamak digit
onlu basamak decimal digit
ondalık basamak decimal place
en sağdaki basamak least significant digit
sekizli basamak octal digit
binlik basamak ayırıcı thousands separator
en önemsiz basamak least significant digit
basamak tepkisi step response
anlamlı basamak significant digit
en soldaki basamak most significant digit
önemli basamak significant digit
basamak işlevi step function
en önemli basamak most significant digit
basamak eylemi step action
anlamlı basamak yitimi significance loss
Telecom
basamak şebeke ladder network
düşük önemli basamak least significant digit
basamak digit
Electric
basamak emetörü digit emitter
basamak sıkıştırma digit compression
basamak seçici digit selector
basamak değeri place value
heaviside birim basamak işlevi heaviside unit step function
Architecture
birinci basamak curtail step
yuvarlak kenarlı ilk basamak bull-nosed step
Construction
basamak genişliği going
merdiven basamak genişliği run
basamak ön kenarı nosing
basamak genişliği run
merdiven basamak yüksekliği rise
merdiven basamak genişliği going
basamak yüksekliği rise
basamak yüzeyi thread
basamak aynası rise (of stairs)
döner basamak corkscrew stairs
döner basamak winding stairs
döner basamak spiral stairs
konsol basamak cantilever step
basamak yüksekliği riser
basamak aynası riser
ön basamak fore-step
konsol basamak hanging stair
asma basamak hanging stair
merdiven basamak çubuğu rung
yelpaze basamak winder
yamuk yüzeyli basamak winder
cam basamak glass step
basamak dizisi stair flight
Automotive
basamak running board
basamak footboard
yan basamak running board
basamak step
yan basamak side step
basamak step plate
Marine
yapının kıyı tarafı eğiminde yer alan dar basamak landward slope catwalk
yapının deniz tarafındaki eğiminde yeralan dar basamak outer water side catwalk
basamak tipli dalga ölçer step-type wave gage
Mining
basamak bench
çubuk basamak stemple
Medical
birinci basamak sağlık hizmetleri primary healthcare
ikinci basamak tedavi secondary care
hız sınırlayıcı basamak rate limiting step
birinci basamak tedavi primary care
ikinci basamak ilaçlar second line drugs
birinci basamak tedavi first-line therapy
birinci basamak tedavi primary-care
birincil basamak hekimler primary care physicians
birinci basamak hekimliği primary care
birinci basamak hekim primary care physician
birinci basamak doktor primary care physician
birinci basamak tedavi ortamı primary care setting
birinci basamak doktorlar primary care physicians
birinci basamak hekimler primary care physicians
ilk basamak first step
birinci basamak tıbbi tedavi first-line medical therapy
genişletilmiş birinci basamak hasta bakım paketi enhanced primary care package
birinci basamak ana sağlığı hizmetleri primary health care maternity services
ikinci basamak kemoterapi second-line chemotherapy
ilk basamak antiinflamatuvar tedavi first-line anti-inflammatory treatment
birinci basamak sağlık hizmeti primary care health service
birinci basamak tedavi hizmeti primary care service
üçüncü basamak tedavi hizmetleri tertiary care services
üçüncü basamak tedavi hizmetleri tertiary healthcare services
Food Engineering
basamak uyarısına tepki step response
basamak kuvveti step force
basamak uyarı step stimulus
basamak uyarı step forcing
basamak stage
basamak step
Math
basamak order
basamak fonksiyonu ladder function
basamak fonksiyonu step function
basamak fonksiyonu stepwise function
basamak/sayısal/skalar değerli scalar-valued
Statistics
basamak göstergeler ladder indices
ilk basamak dağılımı first digit distribution
Physics
ters basamak backward facing step
mikro boyutlu ters basamak micro backward facing step
Biochemistry
basamak stage
hız kısıtlayıcı basamak rate limiting step
hız kısıtlayıcı basamak rate determining step
Linguistics
üst basamak beceri higher order skill
Geography
yerısıl basamak geothermal gradient
jeotermik basamak geothermic gradient
yerısıl basamak geothermic gradient
Meteorology
basamak bulutlar echolon clouds
Geology
basamak faylanma step faulting
basamak bench
dar basamak berm
basamak fay step fault
basamak-benzeri dizilme en échelon