be on intimate terms with - Türkçe İngilizce Sözlük