bilgisayarın başından kalkıp buzdolabı kapısını açmak - Türkçe İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?