bir kelime veya ifadeyi uygun bir bağlama yerleştirmek - Türkçe İngilizce Sözlük