birim hisse değeri artırılarak tedavüldeki hisse sayısının düşürülmesi - Türkçe İngilizce Sözlük