birisini pencereden atmak - Türkçe İngilizce Sözlük