bozulma - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

bozulma"bozulma" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 81 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
bozulma deterioration i.
bozulma breakdown i.
bozulma impairment i.
General
bozulma descension i.
bozulma pollution i.
bozulma shipwreck i.
bozulma disfigurement i.
bozulma ebb i.
bozulma infection i.
bozulma rot i.
bozulma ebbing i.
bozulma degeneracy i.
bozulma depravedness i.
bozulma retrogression i.
bozulma blight i.
bozulma undoing i.
bozulma breakup i.
bozulma diruption i.
bozulma rancidness i.
bozulma putrefaction i.
bozulma subversion i.
bozulma deformation i.
bozulma disfiguration i.
bozulma depravement i.
bozulma declension i.
bozulma rancidity i.
bozulma breach i.
bozulma confusion i.
bozulma upset i.
bozulma devolution i.
bozulma taint i.
bozulma rottenness i.
bozulma spoilage i.
bozulma corrosion i.
bozulma derogation i.
bozulma disruption i.
bozulma deterioration i.
bozulma dissolution i.
bozulma distortion i.
bozulma degradation i.
bozulma inquination i.
bozulma disturbance i.
bozulma degeneration i.
bozulma decay i.
bozulma disorder i.
bozulma failure i.
bozulma backsliding i.
bozulma reverting i.
Trade/Economic
bozulma annulment
bozulma tainting
bozulma decay
Law
bozulma quashing
Insurance
bozulma deterioration
Technical
bozulma fault
bozulma disintegration
bozulma decay
bozulma degeneration
bozulma distinction
bozulma breakdown
bozulma failure
bozulma deterioration
Computer
bozulma breakdown
bozulma corruption
Informatics
bozulma breakdown
Telecom
bozulma degredation
bozulma impairment
bozulma distortion
Construction
bozulma deterioration
Automotive
bozulma deterioration
Medical
bozulma disruption
bozulma deca-
Dentistry
bozulma relapse
Food Engineering
bozulma breakdown
bozulma deterioration
bozulma decomposition
Physics
bozulma dispersion
Chemistry
bozulma decomposition
Linguistics
bozulma deformation
Environment
bozulma impairment
Meteorology
bozulma deformation
Geology
bozulma alteration

"bozulma" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 170 sonuç

Türkçe İngilizce
General
kısmi bozulma partial breach i.
ahlaki bozulma gangrene i.
bozulma oranı decay rate i.
maneviyatı bozulma demoralization i.
bozulma (besin) spoiling i.
ahlakı bozulma demoralisation i.
sosyal bozulma social deterioration i.
sosyal bozulma social dislocations i.
morali bozulma demoralisation i.
bozulma boşalması disruptive discharge i.
bozulma payı distortion allowance i.
havada bozulma weathering i.
ahlaki bozulma moral corruption i.
ahlaki bozulma moral breakdown i.
kendiliğinden bozulma spontaneous deterioration i.
fiziksel bozulma physical deterioration i.
morali bozulma demoralization i.
ahlakı bozulma demoralization i.
maneviyatı bozulma demoralisation i.
kentsel bozulma urban decay i.
dijital bozulma digital disruption i.
mantardan bozulma corked s.
Trade/Economic
makine bozulma zamanı machine breakdown time
çabuk bozulma perishability
sistematik bozulma systematic distortion
çürüme yanma gibi tabiatından kaynaklanan bozulma inherent vice
finansal bozulma financial disruption
kendiliğinden olan bozulma spontaneous deterioration
spontan bozulma spontaneous deterioration
normal bozulma general decay
genel bozulma general decay
ekonomik bozulma economic dislocation
ekonomik bozulma economic disruption
Law
bozulma klozu breakdown clause
bozulma nedeni oluşturan hata substantial error
Insurance
bozulma klozu breakdown clause
Technical
tertibi bozulma decomposition
bozulma durumu deformity
bozulma zamanı decay time
yüzeysel bozulma superficial degradation
lokal bozulma local deformation
kısmi bozulma supports
bozulma gerilimi disruptive voltage
plastik bozulma plastic deformation
arıza veya bozulma collapse
hacimsel bozulma volumetric strain
yüzeysel bozulma superficial deterioration
yanal veya enine bozulma lateral deformation
bozulma potansiyeli deformation potential
armonik bozulma harmonic distortion
elektromanyetik bozulma electromagnetic disturbance
bozulma payı distortion allowance
bozulma boşalması disruptive discharge
anormal bozulma abnormal spoilage
dondan bozulma frost weathering
makine bozulma breakdown
yıpranma ve bozulma wear and tear
bozulma sabitliği decay constant
bozulma eğilimi olan degenerative
kabul edilebilir bozulma sınırı acceptable limit of degredation
uzun süreli hidrolik bozulma basıncı long-time hydraulic failure pressure
kısa süreli hidrolik bozulma basıncı short-time hydraulic failure pressure
kabul edilebilir bozulma sınırları allowable deterioration limits
bilgi teknolojisi cihazlarının radyo-frekans bozulma karakteristiklerini ölçme yöntemleri ve sınır değerleri limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment
radyo frekans bozulma ve bağışıklık ölçme cihazı radio disturbance and immunity measuring apparatus
radyo bozulma gerilimi radio disturbance voltage
ışın etkin bozulma phototoxicity
ışıksal bozulma optical breakdown
ışıl bozulma photolysis
ısıl bozulma thermal degradation
tam bozulma complete failure
bozulma sıklığı failure frequency
mekanik bozulma mechanodegradation
bozulma hızı failure rate
olağandışı bozulma uncommon failure
önemsiz bozulma minor failure
eklenmedik bozulma sudden failure
harmonik bozulma/bozunum harmonic distortion
elektriksel bozulma deneyi electrical disturbance test
patlama bozulma deneyi burst disturbance test
bakır katalizli oksidatif bozulma copper-catalysed oxidative degradation
anodik oksidasyon kaplamanın bozulma ile çatlama direnci resistance of anodic oxidation coating to cracking by deformation
eloksal kaplamanın bozulma ile çatlama direnci resistance of anodic oxidation coating to cracking by deformation
elektriksel aydınlatma donanımların radyo frekansı bozulma karakteristikleri radio disturbance characteristics of electrical lighting equipments
bozulma deneylerindeki çevrimler cycles in failure tests
bozulma noktası breakdown point
Computer
içbükey bozulma pincushion distortion
kısmi bozulma fail soft
dereceli bozulma graceful degradation
rastgele bozulma random failure
Informatics
yankı kaynaklı bozulma echo distortion
dereceli bozulma graceful degradation
bozulma oranı failure rate
bozulma korumalı fail-safe
doğrusal olmayan bozulma nonlinear distortion
harmonik bozulma harmonic distortion
rasgele bozulma random failure
toplam harmonik bozulma total harmonic distortion
Telecom
yayılan bozulma radiated disturbance
denetim sisteminin bozulma tepkisi disturbance response of the control system
bozulma oranı distortion ratio
bozulma gerilimi disturbance voltage
çok kipli bozulma multimode distortion
elektromanyetik bozulma electromagnetic disturbance
bozulma alan şiddeti disturbance field strength
bozulma bastırması disturbance suppression
bozulma korumalı fail safe
bozulma gecikmesi interrupt latency
bozulma sınır değeri limit of disturbance
alan - zaman doğrusal bozulma field-time linear distortion
ani darbeli bozulma impulsive disturbance
bozulma etkisi distortion effect
kipe ait bozulma modal distortion
tekli harmonikli bozulma single-harmonic distortion
sürekli bozulma continuous disturbance
uçtaki bozulma end distortion
toplam harmonik bozulma total harmonic distortion
kromatik bozulma chromatic dispersion
harmonik bozulma harmonic distortion
şehir şebekesinden gelen bozulma mains-borne disturbance
yankı kaynaklı bozulma echo distortion
harekete tepkide bozulma motion response degradation
Electric
bozulma gerilimi disruptive voltage
armonik bozulma harmonic distortion
Mechanic
bozulma payı distortion allowance
Radio
radyo bozulma karakteristikleri radio disturbance characteristics
elektromanyetik bozulma electromagnetic disturbance
Textile
doğal aşınma ve bozulma wear and tear
Construction
havadan bozulma weathering
biçimsel bozulma warping
Automotive
ısıl bozulma thermal deterioration
doğal bozulma natural weathering
bozulma payı distortion allowance
Railway
rayda oluşan dikey yönlü bozulma vertical deformation of the rail
Aeronautic
tahmini ortalama bozulma zaman aralığı assessed mean time between failures
bozulma faktörü degradation factor
tahmini bozulma ortalama zamanı assessed mean time to failure
moral bozulma noktası frustration threshold
tahmini bozulma oranı assessed failure rate
Marine
bozulma klozu breakdown clause
Medical
bir radyoaktif maddenin bozulma oranı decay constant of nuclei
doğurganlıkta bozulma impaired fertility
kalın bağırsakta bakteriyel bozulma dysbacteriosis
kalın bağırsakta bakteriyel bozulma dysbiosis
böbrek işlevlerinde bozulma functional deterioration of kidney
geç başlangıçlı hafif mental bozulma late onset mild mental deterioration
yaşam kalitesinde bozulma impaired quality of life
akut hemodinamik bozulma acute hemodynamic deterioration
gaz değişiminde bozulma deterioration of gas transfer
gaz değişiminde bozulma impairment in gas transfer
klinik bozulma clinical worsening
artiküler fonksiyonda bozulma articular function disability
sağlık durumunda beklenmeyen ciddi bozulma unanticipated serious deterioration in state of health
retinal bozulma retinal deterioration
Psychology
bozulma teorisi decay theory
bozulma hızı decay rate
epileptik bozulma epileptic deterioration
konuşma akışında istemsiz bozulma disfluency
Food Engineering
bozulma (gıda) spoilage
bozulma miktarının ölçümü skewness
biçimi bozulma distortion
(gıdada) bozulma yapan/bozulan organizmalar spoilage organisms
Statistics
bozulma sınırı breakdown bound
stokastik bozulma stochastic disturbance
Physics
küresel bozulma spherical aberration
yanal bozulma lateral deformation
Biology
geçici bozulma organizmaları ephemeral spoilage organisms
Social Sciences
kültürel çürüme/bozulma cultural decay
Environment
zemin bozulma anomalisi anomalous ground upheaval
çevresel bozulma environmental degradation