carrying out of sentence - Türkçe İngilizce Sözlük