cash and cash - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

cash and cash"cash and cash" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 31 sonuç

İngilizce Türkçe
General
pay in cash and in advance f. nakden ve peşinen ödemek
travel cash and airline ticket i. yolculuk parası ve uçak bileti
Trade/Economic
cash-and-carry i. vadeli piyasada, spot malların vadeli işlem sözleşmesinden elde edilen karla alınıp satıldığı işlem türü
cash register and computer equipments yazar kasalar ve bilgisayar donanımları
foreign currencies in cash and banks kasa ve bankalardaki döviz mevcutları
cash shorts discrepancies in the result of taking physical inventory and deliveries sayım ve tesellüm noksanları
cash received from extraordinary income and profit olağandışı gelir ve karlardan sağlanan nakit
cash and securities nakit ve nakit benzeri değerler
cash and equivalents asset class nakit para ve eşdeğeri varlık sınıfı
cash and cash equivalents hazır değerler
cash and carry wholesaler nakitle öde ve malı götür
cash outflows due to extraordinary expenses and losses olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı
cash and cash equivalents kasa ve nakdi değerler
cash and banks kasa ve bankalar
cash over discrepancies in the result of taking physical inventory and deliveries sayım ve tesellüm fazlaları
expenses and losses not requiring cash payments nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ve zararlar
cash and carry peşin (alınan)
cash and carry peşin ödeyip alma
cash and carry peşinle çalışan işyeri
cash and deposits kasa ve bankalar
statement of cash receipts and disbursements nakit akışı tablosu
cash-and-carry parasını ver al götür
cash-and-carry ver parayı götür ürünü
cash and cash equivalent nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
statement of cash receipts and cash disbursements alacak ve ödeme cetveli
statement of cash receipts and cash disbursements kasa girişleri ve kasa ödemeleri tablosu
current investments and cash at bank and in hand cari yatırımlar ve bankada ya da elde bulunan nakit
period end cash and cash equivalents dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
cash and cash equivalents nakit ve nakit benzerleri
in-kind and in-cash ayni ve nakdi
in cash and kind ayni ve nakdi