confer on a person or institution the right to do something not permitted by law - Türkçe İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?