değersiz - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

değersiz"değersiz" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 98 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
değersiz vile s.
değersiz worthless s.
General
değersiz rubbishy s.
değersiz threepenny s.
değersiz vile s.
değersiz petty s.
değersiz vain s.
değersiz insignificant s.
değersiz unworthy s.
değersiz two-bit s.
değersiz of no worth s.
değersiz trumpery s.
değersiz non-valent s.
değersiz milk-and-water s.
değersiz pitiable s.
değersiz meritless s.
değersiz cheap s.
değersiz base s.
değersiz despicable s.
değersiz no-account s.
değersiz of no account s.
değersiz unsignificant s.
değersiz punk s.
değersiz hulking s.
değersiz little s.
değersiz footling s.
değersiz unvaluable s.
değersiz trivial s.
değersiz dud s.
değersiz valueless s.
değersiz pitiful s.
değersiz halfpenny s.
değersiz feckless s.
değersiz red s.
değersiz nonprecious s.
değersiz tinpot s.
değersiz fustian s.
değersiz moot s.
değersiz tuppeny s.
değersiz picayunish s.
değersiz sixpenny s.
değersiz trifling s.
değersiz measly s.
değersiz null s.
değersiz not worth a ground s.
değersiz two-a-penny s.
değersiz empty s.
değersiz bad s.
değersiz trashy s.
değersiz nonvalent s.
değersiz picayune s.
değersiz mean s.
değersiz inferior s.
değersiz shoddy s.
değersiz paltry s.
değersiz unmeritorious s.
değersiz jerkwater s.
değersiz twopenny s.
değersiz schlock s.
değersiz niggardly s.
değersiz nugatory s.
değersiz worthless s.
Colloquial
değersiz c3 s.
değersiz beneath contempt
değersiz worth nothing
Idioms
değersiz not worth a plugged nickel
değersiz the small fry
değersiz not be worth a dime
değersiz not worth beans
değersiz nickel-and-dime
değersiz not worth a red cent
değersiz strictly for the birds
değersiz don't amount to a bucket of spit
değersiz not worth a hill of beans
değersiz amount to a hill of beans
Slang
değersiz cacky s.
değersiz lemon
değersiz piss ant
değersiz dreck
değersiz pissant
değersiz schlock
değersiz shlock
değersiz not worth a damn
değersiz not worth a tinker's damn
değersiz manky
Trade/Economic
değersiz bad debt
değersiz boondoggling
değersiz straw
Law
değersiz valueless
Technical
değersiz disvalue
değersiz valueless
Computer
değersiz null
Latin
değersiz de minimis
British Slang
değersiz no cop
değersiz like a fart in a colander
değersiz village
değersiz piss-arse
değersiz pissy-arsed

"değersiz" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 158 sonuç

Türkçe İngilizce
General
değersiz bir şey olmak not to be worth a shit f.
değersiz görmek deem (someone/something) worthless f.
değersiz görmek consider (someone/something) valueless f.
değersiz görmek consider (someone/something) worthless f.
değersiz kılmak write off f.
kendini değersiz hissetmek feel worthless f.
basmakalıp/değersiz fikir pablum i.
bir şeyi değersiz bulma floccinaucinihilipilification i.
bir şeyi değersiz bulma durumu veya alışkanlığı floccinaucinihilipilification i.
bir şeyi değersiz görme durumu veya alışkanlığı floccinaucinihilipilification i.
değersiz alacak bad debt i.
değersiz bez parçası clout i.
değersiz eşya crap i.
değersiz eşya truck i.
değersiz insan a worthless person i.
değersiz kağıt parçası worthless piece of paper i.
değersiz kimse loon i.
değersiz kimse scum of the earth i.
değersiz kimse badmash i.
değersiz kimse worthless person i.
değersiz kimse crumb i.
değersiz kişi nonentity i.
değersiz kişi badmash i.
değersiz miktarda diddlysquat i.
değersiz mineral valueless mineral i.
değersiz mücevher bauble i.
değersiz süs trinket i.
değersiz süs trumpery i.
değersiz süs gimcrack i.
değersiz süs frippery i.
değersiz süs (düğme vb) trinket i.
değersiz şey gubbins i.
değersiz şey junk i.
değersiz şey rag i.
değersiz şey lemon i.
değersiz şey falderal i.
değersiz şey nonentity i.
değersiz şey shoddy i.
değersiz şey dross i.
değersiz şey trifle i.
değersiz şey stiver i.
değersiz şey trash i.
değersiz şey gold brick i.
değersiz şey bauble i.
değersiz şey cheeseparing i.
değersiz şey trumpery i.
değersiz şey slush i.
değersiz şeyler pulp i.
değersiz şeyler dross i.
değersiz şeyler gadget i.
değersiz tip punk i.
değersiz tip rip i.
değersiz veya uğursuz şey ambsace i.
değersiz ziynet trinket i.
değersiz ziynet gewgaw i.
değersiz ziynet gaud i.
değersiz ziynet novelty i.
değersiz ziynet fallal i.
değersiz ziynet bauble i.
değersiz ziynet bangle i.
en değersiz (parça) dregs i.
görünüşte önemli değersiz buluş mare's nest i.
gösterişli ama değersiz şey brummagem i.
gösterişli ama değersiz şey gaud i.
güzel fakat değersiz nesne bauble i.
güzel fakat değersiz şey bauble i.
kendini değersiz hissetme self-depreciation i.
önemsiz/değersiz kimse cog i.
pis ve değersiz şey garbage i.
çok değersiz picayune s.
daha değersiz shoddier s.
daha değersiz drossier s.
değersiz olan shoddiest s.
gösterişli ama değersiz brummagem s.
kendini değersiz gösteren self-deprecating s.
değersiz biçimde cheaply zf.
değersiz bir şekilde inferiorly zf.
değersiz olarak worthlessly zf.
kullanışsız, değersiz şey a dead dog
Phrasals
birinin yokluğunda kendini değersiz hissetmek be lost without
Phrases
kötü veya değersiz olmakla beraber such as it is
Colloquial
değersiz adam a man of straw
değersiz adam straw man
değersiz şey a mare's nest
değersiz şey bull
değersiz şey small beer
değersiz şey hogwash
göz boyayıcı ve değersiz şey a house of cards
işe yaramaz kimse değersiz kimse a dead duck
Idioms
(çok) önemsiz/değersiz/sözünü etmeye değmez mere trifle
değersiz bir şeyi kandırarak birine kakalamak palm off
değersiz bir şeyi kandırarak birine kakalamak foist off
değersiz bir şeyi kandırarak birine kakalamak fob off onto
değersiz bir şeyi kandırarak birine kakalamak fob off
değersiz evrak not worth the paper it's printed on
değersiz evrak not worth the paper it's written on
değersiz olmak not amount to a hill of beans
değersiz şey small beer
kendini değersiz hissetmek feel like a penny waiting for change
kendisini değersiz görmek feel insignificant
kendisini değersiz görmek feel small
Speaking
kendimi değersiz/beş para etmez hissettim I felt like a penny waiting for change
seni değersiz pislik you piece of shit cake
seni değersiz pislik you crap piece of shit
seni değersiz pislik you piece of shit
Slang
(seks geçmişinden ötürü) değersiz görülen kadın spoiled goods
değersiz herif (worthless) piece of shit
değersiz kabul edilen bonolar zombie bonds
değersiz kimse a bad egg
değersiz kimse mongrel
değersiz kimse lemon
değersiz kişi son of a gun
değersiz kişi son of a bachelor
değersiz para monopoly money
değersiz pislik punk ass bitch
değersiz pislik (herif) worthless piece of shit
değersiz şey bunkum
değersiz şey bullshit
değersiz şey horseshit
değersiz şey damn
değersiz şey crap
değersiz şey buncombe
değersiz şey irish bull
değersiz şey dogshit
değersiz şey deep shit
değersiz şey bunk
Trade/Economic
asli değersiz opsiyon out-of-the-money
değersiz aktif unadmitted asset
değersiz alacak worthless debts
değersiz alacaklar uncollectible receivables
değersiz alacaklar worthless debts
değersiz alacaklar worthless receivables
değersiz alacaklar valueless claims
değersiz evrak bad paper
değersiz hisse senedi common stock without par value
değersiz hisse senetleri capital stock without par value
dürüstlük ilkelerine aykırı olarak bir malın içine konulan değersiz başka bir madde ile tüketiciyi aldatma adulteration
nominal değersiz hisse senedi no-par value stock
yatırımcıları değersiz menkul kıymet alımında koruyan yasa blue sky law
Law
ufak tefek ve değersiz şeyler çalan kimse pilferer
ufak tefek ve değersiz şeylerin çalınması ile yapılan hırsızlık pickery
Technical
değersiz çevrim null cycle
değersiz karakter null character
değersiz karakter bastırma null suppression
maden cevheri damarındaki değersiz madde veinstone
Computer
değersiz çevrim null cycle
değersiz değil not null
değersiz karakter null character
değersiz karakter bastırma null suppression
Informatics
değersiz çözüm trivial solution
Mining
ekonomik yönden değersiz mineraller gangue
Statistics
değersiz olmayan çözüm nontrivial solution
Marine Biology
değersiz balık trash fish
değersiz balık discarded fish
Archaic
gösterişli ama değersiz brummagem
British Slang
değersiz kağıt bum fodder
değersiz şey duff
Religion
değersiz, sapkın veya ahlaksız kişi a son