decorate someone for something - Türkçe İngilizce Sözlük