department wide area network - Türkçe İngilizce Sözlük