deposition of aiv-elements - Türkçe İngilizce Sözlük