device operating the semi-trailer coupling-pin key - Türkçe İngilizce Sözlük