diesel-electric motor vehicle - Türkçe İngilizce Sözlük