double face corrugated board - Türkçe İngilizce Sözlük