draft fundamental principles and rules of transnational civil procedure - Türkçe İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?