duyarlılık - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

duyarlılık"duyarlılık" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 25 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
duyarlılık susceptibility i.
duyarlılık sensitivity i.
General
duyarlılık sensitivity to i.
duyarlılık tenderness i.
duyarlılık sentience i.
duyarlılık sentiment i.
duyarlılık precision i.
duyarlılık sensitive education i.
duyarlılık sensibility i.
duyarlılık touch i.
duyarlılık sensitiveness i.
duyarlılık emotionality i.
duyarlılık delicacy i.
duyarlılık feelingness i.
duyarlılık sentimentality i.
duyarlılık acuity i.
duyarlılık airiness i.
Technical
duyarlılık fineness i.
duyarlılık accuracy i.
Telecom
duyarlılık susceptibility i.
Construction
duyarlılık precision i.
Lighting
duyarlılık responsivity i.
duyarlılık sensitivity i.
Medical
duyarlılık irritability i.
duyarlılık sensitivity i.

"duyarlılık" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 115 sonuç

Türkçe İngilizce
General
duyarlılık göstermek show awareness f.
duyarlılık kazanmak gain awareness f.
duyarlılık kazanmak get sensitive to f.
aşırı duyarlılık idiosyncrasy i.
aşırı duyarlılık oversensitiveness i.
yüksek duyarlılık hi fi i.
yüksek duyarlılık hifi i.
aşırı duyarlılık anaphylaxis i.
yüksek duyarlılık high fidelity i.
toplumsal duyarlılık social sensitivity i.
bir şeye duyarlılık sensitivity to i.
duyarlılık sahibi commonsensical i.
çevreye duyarlılık environmental consciousness i.
çevreye duyarlılık environmental awareness i.
sosyal duyarlılık social awareness i.
sosyal duyarlılık social sensitivity i.
ağrıya duyarlılık algesia i.
duyarlılık (başkalarına karşı) hassaslık tactfulness i.
Idioms
aşırı duyarlılık heart of glass i.
Trade/Economic
duyarlılık eğitimi sensitivity training i.
duyarlılık rasyoları sensitivity ratios i.
duyarlılık analizi sensitivity analysis i.
maddi gelirlerin bir kısmının toplumsal duyarlılık kapsamında bağışlanmasını içeren pazarlama cause-related marketing i.
maddi gelirlerin bir kısmının toplumsal duyarlılık kapsamında bağışlanmasını içeren pazarlama cause marketing i.
Law
ekolojik duyarlılık temelli sabotaj eylemleri ecotage i.
Politics
kültürel duyarlılık cultural awareness i.
siyasi duyarlılık political awareness i.
yolsuzluğa karşı küresel duyarlılık kültürü global culture of intolerance towards corruption i.
Industry
duyarlılık analizi sensitivity analysis i.
Technical
dış manyetik alanlara duyarlılık susceptibility to external magnetic fields i.
duyarlılık eşiği threshold sensitivity i.
duyarlılık analizi sensitivity analysis i.
duyarlılık basamağı degree of accuracy i.
duyarlılık oranı sensitivity ratio i.
duyarlılık oranı precision ratio i.
duyarlılık basamağı degree of precision i.
duyarlılık çözümlemesi sensitivity analysis i.
duyarlılık katsayısı sensitivity coefficient i.
duyarlılık etiketi sensitivity label i.
elektromanyetik aşırı duyarlılık electromagnetic hypersensitivity i.
görüngesel duyarlılık spectral sensitivity i.
göreli spektral duyarlılık relative spectral sensitivity i.
ışığa duyarlılık photo-affinity i.
ışığa duyarlılık photosensitivity i.
Computer
büyük küçük harfe duyarlılık case-sensitivity i.
Informatics
duyarlılık analizi sensitivity analysis i.
duyarlılık eşiği sensitivity threshold i.
duyarlılık düzeyi sensitivity level i.
duyarlılık etiketi sensitivity label i.
duyarlılık eşiği threshold sensitivity i.
duyarlılık katsayısı sensitivity coefficient i.
duyarlılık oranı sensitivity ratio i.
Telecom
elektromanyetik duyarlılık electromagnetic susceptibility i.
Lighting
ayrımsal duyarlılık contrast sensitivity i.
bağıl duyarlılık relative sensitivity i.
bağıl tayfsal duyarlılık relative spectral sensitivity i.
tayfsal duyarlılık spectral responsivity i.
tayfsal duyarlılık spectral sensivity i.
Traffic
duyarlılık analizi sensitivity analysis i.
Marine
manyetik  duyarlılık magnetic sensing i.
Medical
tepkisel duyarlılık rebound tenderness i.
reaksiyoner duyarlılık rebound tenderness i.
avrupa antimikrobik duyarlılık testleri komitesi european committee on antimicrobial susceptibility testing (eucast) i.
aşırı duyarlılık reaksiyonları hypersensitivity reactions i.
akciğer kanserine olan duyarlılık susceptibility to lung cancer i.
alerjik duyarlılık allergic sensitization i.
antimikrobiyal duyarlılık antimicrobial susceptibility i.
aşırı bronşiyal duyarlılık bronchial hyperresponsiveness i.
aşırı duyarlılık hypersensitivity i.
bronşiyal aşırı duyarlılık bronchial hyperresponsiveness i.
bronşiyal duyarlılık bronchial responsiveness i.
duyarlılık reaksiyonu sensitivity reaction i.
duyarlılık azalması abirriration i.
duyarlılık testi susceptibility test i.
düşük duyarlılık ve özgüllük değerleri low sensitivity and specificity values i.
duyarlılık analizi sensitivity analysis i.
epileptik duyarlılık riski epileptic vulnerability risk i.
gıdaya duyarlılık (gıdanın alerjiye neden olması) food sensivitity i.
ilaç aşırı duyarlılık sendromu drug hypersensitivity syndrome i.
inhalan allerjenlere duyarlılık sensitization to aeroallergens i.
kemoterapiye duyarlılık susceptibility to chemotherapy i.
sıcağa veya soğuğa duyarlılık thermesthesia i.
sefepime duyarlılık susceptible to cefepime i.
sıcağa veya soğuğa duyarlılık thermaesthesia i.
uyarıcı etkene karşı dokularda kalsiyum birikimi sonucu oluşan aşırı duyarlılık calciphylaxis i.
yüksek duyarlılık high affinity i.
enjekte edilen bir antijene karşı aşırı duyarlılık anaphylaxis i.
enjekte edilen bir antijene karşı aşırı duyarlılık anaphylaxy i.
enjekte edilen bir antijene aşırı duyarlılık sonucu sistemik damar genişlemesinin neden olduğu şok anaphylactic shock i.
enjekte edilen bir antijene aşırı duyarlılık sonucu sistemik damar genişlemesinin neden olduğu şok anaphylaxis i.
Psychology
entelektüel bakış açısı, duyarlılık, içe dönüklük ve çekingenlik ile tanımlanan mizaç modeli cerebrotonia i.
akustik duyarlılık acoustic irritability i.
mutlak duyarlılık absolute sensitivity i.
strese duyarlılık sensitivity to stress i.
spektral duyarlılık spectral sensitivity i.
katılımcıların özgürce duygularını ifade ederek hassasiyet, duyarlılık ve duygusal dışavurum geliştirmeyi hedeflediği psikoterapi grubu türü encounter group i.
aşırı cinsel duyarlılık erethism i.
Physiology
omuriliğin ön, motor ve kök sinirlerinde duyusal liflerin varlığı nedeniyle var olan duyarlılık recurrent sensibility i.
ışığa duyarlılık photosensibility i.
sıcağa karşı duyarlılık seviyesini ölçmeye yarayan cihaz thermesthesiometer i.
organ veya vücut bölümünün uyarılara gösterdiği aşırı duyarlılık erethism i.
Pathology
aşırı duyarlılık allergies i.
aşırı duyarlılık hypersensitivities i.
Statistics
duyarlılık ve belirleme sensitivity and specify i.
duyarlılık verileri sensitivity data i.
Physics
elektriksel duyarlılık electric susceptibility i.
Biology
kalıtsal duyarlılık genetic susceptibility i.
Biochemistry
antibiyotik duyarlılık profili antibiogram i.
aşırı duyarlılık allergy i.
yarı duyarlılık semisensibility i.
Marine Biology
antibiotik duyarlılık ölçümü antibogram i.
Education
toplumsal duyarlılık projeleri civic involvement projects i.
toplumsal duyarlılık projesi civic involvement project i.
Cinema
duyarlılık ölçümü sensitometry i.
Archaic
etkiye duyarlılık easiness i.