effect of the proposal upon the budget estimates of the united nations - Türkçe İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?