enforce (something) on (one) - Türkçe İngilizce Sözlük