erişim - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

erişim"erişim" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 13 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
erişim access i.
General
erişim accessing i.
erişim reach i.
erişim arrival i.
erişim range i.
Law
erişim access
Politics
erişim access
Computer
erişim access
erişim accessibility
erişim accessed
erişim retrieval
Informatics
erişim access
Linguistics
erişim attainment

"erişim" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
General
erişim sağlamak gain access f.
erişim sağlamak give access to f.
erişim sağlamak get access f.
erişim vermek give access to f.
anında erişim instant access i.
dizinli erişim indexed access i.
en az erişim süreli kodlama minimum access coding i.
en az erişim süreli programlama minimum access programming i.
en az erişim süreli yordam minimum access routine i.
erişim fonu access fund i.
erişim hakkı right of access i.
erişim izni entry clearance i.
erişim kilidi privacy lock i.
erişim maskesi access mask i.
erişim talebi yapan kişi access seeker i.
erişim teknolojisi access technology i.
erişim ve eşitlik access and equity i.
erişim yetkisi entry clearance i.
güvenli erişim safe access i.
güvenli erişim secure access i.
kolay erişim easy access i.
minimum erişim kodu minimum access code i.
pazara erişim market access i.
şartlı erişim conditional access i.
yangın erişim yolu fire access track i.
zayıf erişim poor access i.
çoklu erişim multiaccess s.
okula erişim access to school
Phrasals
erişim sağlamak tap into
Phrases
erişim sağlandı access granted
erişim verildi access granted
Trade/Economic
erişim profili access profile
erişim rotası access route
erişim sınıfı access class
erişim yolu access route
finansal erişim financial inclusion
makul zamanlarda ve makul ölçülerde erişim imkanı reasonable access at reasonable times
marjinal maliyet erişim bedeli marginal cost access charges
marjinal maliyet erişim ücretleri marginal cost access charges
tam erişim ve yük full reach and burden
yasal erişim lawful access
Law
adil ve tarafsız yargılanma hakkına erişim right to access to fair and impartial tribunal
bilgiye erişim özgürlüğü yasası freedom of information act
dava dosyasına erişim access to the case file
denize erişim hakkı right access to the sea
erişim sağlayıcı access provider
genetik kaynaklara erişim access to genetic resources
kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişim access from a place and at a time individually chosen by a person
Politics
ayrıcalıklı erişim privileged access
banka bilgisine erişim access to bank information
bilgiye erişim access to information
enerjiye erişim access to energy
erişim hakkı right to access
erişim hakları access rights
finansal hizmetlere erişim access to financial services
gıdaya erişim access to food
işlenecek toprağa erişim access to farmland
kayıtlara erişim access to records
krediye erişim access to credit
piyasaya erişim market access
suya erişim access to water
Institutes
endüstriyel iple erişim ticaret birliği industrial rope access trade association (irata)
Technical
anında erişim immediate access
anında erişim belleği immediate-access store
ardışık erişim sequential access
asılı erişim donanımı suspended access equipment
atlamalı sırasal erişim skip-sequential access
aynı anda erişim simultaneous access
belgeye erişim document retrieval
bilgi erişim information retrieval
çabuk erişim immediate access
çevirmeli erişim dial-up access
çoklu erişim multi-access
çoklu erişim dizgesi multi-access system
çoklu erişim karışması multiple access interference
çoklu erişim sistemi multi-access system
çokluservis wan erişim anahtarları multiservice wan access switches
dizinli sıralı erişim yöntemi indexed sequential access method
doğrudan belleğe erişim data break
doğrudan erişim aygıtları direct access devices
en az erişim kodu minimum access code
en az erişim süreli kod lama minimum-access coding
en az erişim süreli programlama minimum-access programming
en az erişim süreli programlama forced programming
en az erişim süreli yordam minimum-access routine
erişim ağı access network
erişim anahtarları access switches
erişim çoğaltıcı rafı access multiplexer shelf
erişim çoğaltıcısı access multiplexer
erişim dönemi access period
erişim düzeneği actuator
erişim kapağı access door
erişim kısıtlı belge restricted document
erişim kolu access arm
erişim kontrol sistemleri access control systems
erişim köprüsü access bridge
erişim mekanizması access mechanism
erişim metodu access method
erişim panosu access panel
erişim santrali access switch
erişim süresi access time
erişim trafiği access traffic
erişim tutanağı access record
erişim tüneli access tunnel
erişim ulamı access category
erişim yolu access road
erişim yöntemi access method
erişim zamanı access time
eşanlı erişim simultaneous access
frekans bölüşümlü çoklu erişim frequency division multiple access
gezeleyen abonenin erişim numarası roaming access number
görsel erişim kontrol sistemi vacs
görsel erişim kontrol sistemi visual access control system
hırsızlama erişim piggyback access
hızlı erişim döngüsü rapid-access loop
hizmet erişim noktası service access point
iple erişim rope access
iple erişim uzmanı rope access technician
istek güdümlü çoklu erişim dama
istenilen erişim hakları desired access rights
kayıt erişim mekanizması record access mechanism
kod bölüşümlü çoklu erişim code division multiple access
kompozit erişim composite access
koşut erişim parallel access
makinelere emniyetli erişim safe access to machines
onaylanmış erişim hakları granted access rights
ortalama erişim süresi mean access time
paralel erişim parallel access
radyo erişim donanımı radio access equipment
rasgele erişim random access
rastgele erişim dosyaları random-access files
rastgele erişim kütükleri random-access files
sayısal erişim ve çapraz bağlantı sistemi digital access and cross-connect system
seçkisiz erişim random access
seçkisiz erişim belleği random access memory
seri erişim serial access
sınırsız erişim perpetual access
sıradan erişim sequential access
sıralı erişim sequential access
sıralı erişim serial access
sırasal erişim sequential access
sırasal erişim birimleri sequential access units
sisteme erişim denetimi system access control
sunucu erişim noktası service access point
taşıyıcıyı dinleyen çoklu erişim carrier sense multiple access
temel uzaktan iletişim erişim yöntemi basic telecommunication access method
temel uziletişim erişim yöntemi basic telecommunication access method
ulaşım/erişim merdiveni access ladder
uzaktan iletişim erişim yöntemi telecommunications access method
veri erişim denetimi data access control
yeniden erişim document retrieval
zorunlu erişim denetimi mandatory access control
Computer
adanmış erişim dedicated access
ağ uç noktasına temel erişim network termination basic access
aktif yasadışı erişim active wiretapping
anahtar sıralı erişim keyed sequential access
anahtar sıralı erişim yolu keyed sequence access path
anında erişim immediate access
ardışık erişim sequential access
bağ erişim protokolu link access protocol
bağ erişim protokolü link access protocol
belge erişim document retrieval
belgeye yeniden erişim document retrieval
bellek erişim yazmacı memory address register
bellek konumuna geçersiz erişim invalid access to memory location
bilgi erişim dizgesi information retrieval system
bilgi erişim sistemi information retrieval system
bilgi erişim yetkisi clearance
bilgisayarlara erişim izni verilecek granted access
bilinmeyen erişim alanı unknown realm
bir sisteme veya network'e izinsiz erişim sağlamak için sahte ip adresi kullanılması ip spoofing
bu siteye erişim engellenmiştir access to this web site is banned
bu siteye erişim mahkeme kararıyla engellenmiştir access to this site has been denied by court order
çabuk erişim immediate access
çekişmeli erişim contention-based access
çekişmeli erişim contended access
çoklu erişim multiple access
çoklu erişim karışması multiple access interference
çoklu erişim karışması multiple-access interference
çoklu servis erişim platformu multiservice access platform
dizin sıralı erişim indexed sequential access
dizinli erişim indexed access
dizinli sıralı erişim yöntemi indexed sequential access method
doğrudan belleğe erişim data break
doğrudan belleğe erişim direct memory access
doğrudan erişim direct access
doğrudan erişim dedicated access
doğrudan erişim aygıtları direct access devices
dosya erişim hizmeti file access service
dosya erişim ortalaması pass-along rate
dosya transfer erişim protokolü file transfer access protocol
en az erişim kodu minimum access code
en az erişim süreli kodlama minimum-access coding
en az erişim süreli programlama forced programming
entegre erişim cihazı integrated access device
erişim açık grant access on
erişim ağ geçidi access gateway
erişim ağacı access tree
erişim ağı access network
erişim alanı realm
erişim anahtarı access key
erişim ayrıcalıkları access privileges
erişim belirleyicisi access specifier
erişim belirleyicisi access modifier
erişim belirteci access modifier
erişim belirteci access specifier
erişim belirteci access token
erişim denetim anahtarı access control key
erişim denetim girdisi access control entry
erişim denetim kilidi access control lock
erişim denetim listesi access control list
erişim denetim masasını gizle hide access control page
erişim denetimi access control
erişim denetle control access
erişim dizgeciği access token
erişim dönemi access period
erişim düzeneği access mechanism
erişim düzeneği gücü actuator power
erişim düzeyi access level
erişim engelle deny access
erişim engellendi access denied
erişim engelli access barred
erişim güvenliği access security
erişim hakkı access right
erişim haklarını değiştir change access rights
erişim hatası access error
erişim hesabı access account
erişim ihlali access violation
erişim istekleri access-requests
erişim izni access permission
erişim jetonu access token
erişim kabul access-accepts
erişim kapısı access door
erişim kategorisi access category
erişim katmanı protokolü access layer protocol
erişim kısıtlamaları access restrictions
erişim kısıtlı belge restricted document
erişim kilidi access lock
erişim kilidi privacy lock
erişim kodu access coding
erişim kodu access code
erişim kolaylığı accessibility
erişim kolu access arm
erişim kontrol listesi access control list
erişim kontrol yöntemleri access control methods
erişim listesi access list
erişim mekanizması access mechanism
erişim modu access mode
erişim noktaları ports
erişim noktası access point
erişim numarası access number
erişim numarsı access number
erişim öncelikleri access privileges
erişim reddedildi access denied
erişim reddi access-rejects
erişim sağlayıcı access provider
erişim sayısı of visits
erişim sınıfı access category
erişim süresi access time
erişim tarihi date accessed
erişim tarihi accessed
erişim trafiği access traffic
erişim tuşu access key
erişim tutanağı access record
erişim türü access type
erişim türü type of access
erişim ulamı access category
erişim ver grant access
erişim veri yolu bağlantı noktası access bus port
erişim yetkisi clearance
erişim yetkisi access authorization
erişim yok no access
erişim yöntemi access method
frekans bölüşümlü çoklu erişim frequency division multiple access
geliş sıralı erişim yolu arrival sequence access path
genel erişim kabul edilmeme hatası general access denied error
genel erişime açık kütüphaneye erişim public library access
genınstall'da kayıda erişim hatası error accesing the registry in geninstall
gerçek zamanlı erişim real-time access
hata: erişim reddedildi error: access is denied
internet erişim sağlayıcıları listeleri isp lists
internet mesaj erişim protokolü internet message access protocol
istek güdümlü çoklu erişim demand assignment multiple access
kablosuz erişim wireless access
kablosuz erişim wireless mode
kablosuz erişim noktaları wireless access points
kayıt defteri erişim hatası registry access error
kayıt erişim mekanizması record access mechanism
kod bölümüne çoklu erişim code division multiple access
kolay erişim easy access
konuk erişim guest access
koşut erişim parallel access
kullanıcı düzeyi erişim denetimi user-level access control
kuyruklu erişim yöntemi queued access method
noktadan noktaya erişim point to point access
ofansif/saldırgan erişim offensive access
ortam erişim kontrolü media access control
özel erişim special access
özel erişim hakları custom access rights
paralel erişim parallel access
paylaşılan kaynaklara erişim denetimi control access to shared resources using
paylaştırılmış erişim shared access
rasgele erişim random access
rasgele erişim dosyaları random-access files
rasgele erişim kütükleri random-access files
rastgele erişim access random
rastgele erişim random access
rol tabanlı erişim kontrolü role-based access control
salt okunur erişim hakları read-only access rights
se yolu erişim kapısı se bus access port
sıklık bölüşümlü çoklu erişim frequency division multiple access
sınırlı erişim limited access
sistem erişim denetimi system access control
sisteme erişim denetimi system access control
sisteme izinsiz erişim geçişi backdoor
son erişim last visited
son erişim last accessed
son erişim tarihi last accessed
sunucudaki bu kaynağa erişim engellendi! access to this resource on the server is denied!
tam erişim full access
tam erişim dedicated access
tam erişim hakları full access rights
tam erişim parolası full access password
taşıyıcıyı dinleyen çoklu erişim carrier sense multiple access
telefonla aramalı erişim dial-up connections
temel erişim arayüzü basic access interface
temel uzaktan iletişim erişim yöntemi basic telecommunication access method
temel uziletişim erişim yöntemi basic telecommunication access method
tüm erişim all access
uzak erişim remote access
uzaktan erişim remote access
uzaktan erişim adı remote name
uzaktan erişim adresi remote address
uzaktan erişim bağlantı yöneticisi remote access connection manager
uzaktan erişim başarısız oldu remote failed
uzaktan erişim hizmetleri remote access services
uzaktan erişim kimliği remote ident
uzaktan iletişim erişim yöntemi telecommunications access method
ücretsiz erişim free access
veri erişim denetimi data access control
veriyolu erişim denetimi bus access control
yasadışı erişim illegal access
yazılımla erişim denetimi logicall access control
yazmak için erişim write access
yetkisiz erişim unauthorized access
yüksek erişim high access
Informatics
ağa erişim noktası network access point
anahtar sıralı erişim keyed sequential access
anında erişim instantaneous access
anlık erişim immediate access
aramalı erişim dial access
ardışık erişim serial access
ardışık erişim sequential access
belge erişim document retrieval
bilgi erişim information retrieval
bindirmeli erişim piggyback access
çağrışımsal erişim associative access
çift erişim dual access
denetimli erişim secured access
depolama ve erişim sistemi storage and retrieval system
dizine erişim yolu directory path
dizinli erişim indexed access
doğrudan bellek erişim direct memory access
doğrudan erişim direct access
en düşük erişim hakkı least privilege
erişim ağı access network
erişim anahtarı access key
erişim anasınıfı access category
erişim anı access time
erişim ayrıcalıkları access privileges
erişim çoğullayıcı access concentrator
erişim çoklayıcı access multiplexor
erişim denetim access control
erişim denetim listesi access control list
erişim denetimli secured
erişim dönemi access period
erişim düğümü access node
erişim düzeneği actuator
erişim düzeneği access mechanism
erişim düzeyi access level
erişim gecikmesi access latency
erişim hakkı access right
erişim hakları access privileges
erişim izni access permission
erişim izni permission
erişim jetonu access token
erişim kısıtlı restricted
erişim kilidi access lock
erişim kilidi privacy lock
erişim kuraldışılığı access violation
erişim listesi access list
erişim oranı retrieval ratio
erişim önceliği access priority
erişim paylaşımı access sharing
erişim protokolü access protocol
erişim sağlayıcı access provider
erişim sayacı access counter
erişim sunucu access server
erişim süresi access time
erişim trafiği access traffic
erişim tutanağı access record
erişim türü access type
erişim yetki düzeyi clearance
erişim yetki düzeyi security clearance
erişim yetkilendirme access authorization
erişim yetkisi seviyesi security clearance
erişim yolu access path
erişim yolu adı path loss
erişim yöntemi access method
fiziksel erişim physical access
geliş sıralı erişim yolu arrival sequence access path
genişbant kod bölmeli çoklu erişim wideband code division multiple access
geri erişim retrieval
geri erişim komutu retrieval code
geri erişim sistemi retrieval engine
hizmet erişim noktası service access point
internet erişim kutusu internet box
internete kablolu erişim internet cable access
işlemci giriş/erişim alanı operator access area
kısıtlı erişim/giriş yeri restricted access location
kod bölmeli çoklu erişim code division multiple access
kütük erişim tutamağı file handle
lan erişim protokolü lan access protocol
ortalama erişim süresi average access time
ortalama erişim süresi mean access time
ortam erişim denetimi medium access control
ortam erişim kontrolü medium access control
öncelikli erişim priority access
paralel erişim parallel access
paralel erişim simultaneous access
paylaşımlı erişim shared access
rasgele erişim random access
sıradan erişim sequential access
sistem erişim kontrolü system access control
sunucu erişim noktası service access point
tam erişim belirteci full path
tam erişim yol adı full pathname
telsiz erişim wireless access
telsiz erişim protokolü wireless application protocol
telsizden telliye erişim mimarisi fixed-access architecture
temel erişim basic access
temel erişim yöntemi basic access method
uzaktan erişim remote access
uzaktan veritabanına erişim remote database access
ücretsiz erişim sağlayıcı free access provider
veri bağı erişim protokolu link access protocol
veritabanı erişim programı database driver
veritabanına erişim nesnesi data access object
yerel ağ erişim protokolü lan access protocol
zorunlu erişim denetimi mandatory access control
Telecom
abone erişim noktası subscriber access point
açık erişim open access
ağ erişim sunucusu network access server
analog erişim kanalı analog access channel
arama başına erişim call by call access
aramalı erişim dial access
ardışık erişim serial access
ardışık erişim sequential access
arka plan erişim sınıfı access category-background
avrupa hizmet erişim kodu european service access code
bağ erişim usulü link access procedure
bağlantı erişim protokolü link access protocol
basit nesne erişim protokolü simple object access protocol
birincil erişim primary access
cevapsız aboneye erişim completion of calls on no reply
cihaz erişim kodu device access code
çağrışımla erişim associative access
çağrışımlı erişim associative access
çarpışma algılamalı taşıyıcı duyarlı çoklu erişim carrier sense multiple access with collision detection
çarpışmadan kaçınmalı taşıyıcı algılamalı çoklu erişim carrier sense multiple access with collision avoidance
çekişmeli erişim contended access
çok istasyonlu erişim birimi multistation access unit
çoklu erişim multiple access
çoklu hizmet erişim düğümü multiservice access node
daimi taşıyıcı algılamalı çoklu erişim persistent carrier sense multiple access
dalga boyu bölmeli çoklamalı erişim wavelength division multiplexing access
darbe adresli çoklu erişim pulse-address multiple access
denetimli erişim controlled access
denetimli erişim sistemi conditional access system
denetimli erişim sunucusu conditional access server
denetimli erişim tablosu conditional access table
dinamik rasgele erişim hafızası dynamic random access memory
doğrudan erişim direct access
doğrudan erişim hattı direct access line
doğrudan sıralı kod bölmeli çoklu erişim direct sequence code division multiple access
dosyalara erişim kipi file access mode
DSL erişim çoklayıcısı access multiplexer
durgun rasgele erişim hafızası static random access memory
en iyi erişim sınıfı access category-best effort
engellenmiş erişim access barred
erişim açığı access deficit
erişim açığı ücreti access deficit charge
erişim ağ geçiti access gateway
erişim anahtar yönlendiricisi access switch router
erişim ayrıcalığı access privilege
erişim başlatıcısı access originator
erişim çatışması access contention
erişim denemesi access attempt
erişim denetim listesi access control list
erişim denetimi access control