erişim - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

erişim"erişim" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 14 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
erişim access i.
General
erişim accessing i.
erişim reach i.
erişim arrival i.
erişim range i.
erişim reaching i.
erişim chance i.
Law
erişim access i.
Politics
erişim access i.
Computer
erişim retrieval i.
erişim accessibility i.
erişim access i.
Informatics
erişim access i.
Linguistics
erişim attainment i.

"erişim" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
General
erişim sağlamak gain access f.
erişim sağlamak get access f.
erişim vermek give access to f.
erişim sağlamak give access to f.
erişim sağlamak access f.
özel elektronik görüşmelere erişim elde etmek evesdrop f.
en az erişim süreli programlama minimum access programming i.
erişim ve eşitlik access and equity i.
en az erişim süreli yordam minimum access routine i.
yangın erişim yolu fire access track i.
en az erişim süreli kodlama minimum access coding i.
minimum erişim kodu minimum access code i.
erişim hakkı right of access i.
güvenli erişim secure access i.
güvenli erişim safe access i.
pazara erişim market access i.
anında erişim instant access i.
erişim maskesi access mask i.
dizinli erişim indexed access i.
erişim kilidi privacy lock i.
erişim yetkisi entry clearance i.
şartlı erişim conditional access i.
erişim izni entry clearance i.
erişim fonu access fund i.
erişim teknolojisi access technology i.
kolay erişim easy access i.
erişim talebi yapan kişi access seeker i.
zayıf erişim poor access i.
okula erişim access to school i.
yeniden erişim reaccess i.
sürekli erişim constant access i.
yerinde erişim outreach program i.
erişim için gerekli araç key i.
erişim aracı window i.
erişim yolu window i.
erişim engeli blackade i.
çoklu erişim multiaccess s.
Phrasals
erişim sağlamak tap into f.
(bir şeye/bir yere) erişim sağlamak get into (someone or something) f.
(birine bir yere/bir şeye) erişim izni vermek get into (someone or something) f.
(bir şeye) izinsiz erişmek/erişim sağlamak get into (someone or something) f.
(bir şeye) bir bedel/para ödeyerek erişim sağlamak buy (one's) way in (something) f.
para karşılığında (bir şeye) erişim sağlamak buy (one's) way in (something) f.
bir bedel/para ödeyerek erişim sağlamak buy way in f.
para karşılığında erişim sağlamak buy way in f.
Phrases
erişim sağlandı access granted expr.
erişim verildi access granted expr.
Colloquial
(bir şeye/bir yere) hileyle erişim sağlamak lie (one's) way into (something or some place) f.
sahte erişim noktası evil twin i.
gizli dinleme yapmak veya kişisel bilgilere ulaşmak/kişisel bilgileri değiştirmek için kişinin internete bağlandığı cihaz ile interneti yayan modem arasında oluşturulan gizli bir erişim noktası evil twin i.
gizli dinleme yapmak veya kişisel bilgilere ulaşmak/kişisel bilgileri değiştirmek için kişinin bağlı olduğu güvenli ağdan atılarak tekrar bağlanmak zorunda bırakıldığı ve şifresini çalmaya yarayan gizli/sahte erişim noktası evil twin i.
Idioms
(bir şeye) bir bedel/para ödeyerek erişim sağlamak buy (one's) way into (something) f.
para karşılığında (bir şeye) erişim sağlamak buy (one's) way into (something) f.
bir şeye açık erişim sağlayan anahtar/şey/kilit nokta the keys to the kingdom i.
(birine/bir şeye) erişim imkanı access to (someone or something) i.
birine/bir şeye erişim izni access to someone or something i.
Trade/Economic
yasal erişim lawful access i.
makul zamanlarda ve makul ölçülerde erişim imkanı reasonable access at reasonable times i.
erişim yolu access route i.
erişim profili access profile i.
erişim rotası access route i.
erişim sınıfı access class i.
marjinal maliyet erişim ücretleri marginal cost access charges i.
marjinal maliyet erişim bedeli marginal cost access charges i.
tam erişim ve yük full reach and burden i.
finansal erişim financial inclusion i.
Law
bilgiye erişim özgürlüğü yasası freedom of information act i.
adil ve tarafsız yargılanma hakkına erişim right to access to fair and impartial tribunal i.
denize erişim hakkı right access to the sea i.
dava dosyasına erişim access to the case file i.
kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişim access from a place and at a time individually chosen by a person i.
erişim sağlayıcı access provider i.
genetik kaynaklara erişim access to genetic resources i.
Politics
erişim hakkı right to access i.
bilgiye erişim access to information i.
erişim hakları access rights i.
ayrıcalıklı erişim privileged access i.
kayıtlara erişim access to records i.
suya erişim access to water i.
banka bilgisine erişim access to bank information i.
işlenecek toprağa erişim access to farmland i.
enerjiye erişim access to energy i.
finansal hizmetlere erişim access to financial services i.
piyasaya erişim market access i.
krediye erişim access to credit i.
gıdaya erişim access to food i.
Institutes
endüstriyel iple erişim ticaret birliği industrial rope access trade association (irata) i.
atlanta'da yer alan, modemler ve uzaktan erişim cihazlarında uzmanlaşmış bir şirket hayes® i.
Technical
erişim köprüsü access bridge i.
hizmet erişim noktası service access point i.
dizinli sıralı erişim yöntemi indexed sequential access method i.
erişim yöntemi access method i.
hırsızlama erişim piggyback access i.
seri erişim serial access i.
sunucu erişim noktası service access point i.
erişim zamanı access time i.
en az erişim kodu minimum access code i.
erişim yolu access road i.
erişim kolu access arm i.
sırasal erişim sequential access i.
erişim kısıtlı belge restricted document i.
sırasal erişim birimleri sequential access units i.
veri erişim denetimi data access control i.
sıralı erişim serial access i.
aynı anda erişim simultaneous access i.
en az erişim süreli programlama forced programming i.
sıralı erişim sequential access i.
gezeleyen abonenin erişim numarası roaming access number i.
istenilen erişim hakları desired access rights i.
doğrudan erişim aygıtları direct access devices i.
sisteme erişim denetimi system access control i.
koşut erişim parallel access i.
paralel erişim parallel access i.
erişim mekanizması access mechanism i.
kayıt erişim mekanizması record access mechanism i.
onaylanmış erişim hakları granted access rights i.
erişim ulamı access category i.
temel uzaktan iletişim erişim yöntemi basic telecommunication access method i.
temel uziletişim erişim yöntemi basic telecommunication access method i.
doğrudan belleğe erişim data break i.
sıradan erişim sequential access i.
kod bölüşümlü çoklu erişim code division multiple access i.
uzaktan iletişim erişim yöntemi telecommunications access method i.
rasgele erişim random access i.
çabuk erişim immediate access i.
erişim metodu access method i.
anında erişim immediate access i.
istek güdümlü çoklu erişim dama i.
zorunlu erişim denetimi mandatory access control i.
erişim düzeneği actuator i.
eşanlı erişim simultaneous access i.
görsel erişim kontrol sistemi visual access control system i.
görsel erişim kontrol sistemi vacs i.
erişim tutanağı access record i.
erişim dönemi access period i.
erişim tüneli access tunnel i.
erişim trafiği access traffic i.
taşıyıcıyı dinleyen çoklu erişim carrier sense multiple access i.
frekans bölüşümlü çoklu erişim frequency division multiple access i.
sayısal erişim ve çapraz bağlantı sistemi digital access and cross-connect system i.
anında erişim belleği immediate-access store i.
atlamalı sırasal erişim skip-sequential access i.
çoklu erişim sistemi multi-access system i.
çoklu erişim multi-access i.
hızlı erişim döngüsü rapid-access loop i.
rastgele erişim dosyaları random-access files i.
rastgele erişim kütükleri random-access files i.
çoklu erişim dizgesi multi-access system i.
en az erişim süreli programlama minimum-access programming i.
en az erişim süreli kod lama minimum-access coding i.
en az erişim süreli yordam minimum-access routine i.
çoklu erişim karışması multiple access interference i.
bilgi erişim information retrieval i.
çokluservis wan erişim anahtarları multiservice wan access switches i.
radyo erişim donanımı radio access equipment i.
belgeye erişim document retrieval i.
yeniden erişim document retrieval i.
sınırsız erişim perpetual access i.
ortalama erişim süresi mean access time i.
çevirmeli erişim dial-up access i.
erişim anahtarları access switches i.
erişim santrali access switch i.
erişim ağı access network i.
erişim kapağı access door i.
erişim süresi access time i.
erişim çoğaltıcı rafı access multiplexer shelf i.
erişim çoğaltıcısı access multiplexer i.
ardışık erişim sequential access i.
seçkisiz erişim belleği random access memory i.
seçkisiz erişim random access i.
kompozit erişim composite access i.
erişim kontrol sistemleri access control systems i.
makinelere emniyetli erişim safe access to machines i.
erişim panosu access panel i.
asılı erişim donanımı suspended access equipment i.
iple erişim uzmanı rope access technician i.
iple erişim rope access i.
ulaşım/erişim merdiveni access ladder i.
gizli ve hassas bilgilere yetkisiz erişim sağlayan sızma yöntemlerini tespit ve etkisizleştirme amaçlı önlemler technical surveillance countermeasures i.
Computer
(dosya, ağ için) yetkisiz erişim elde etmek hack f.
(depolanan bilgiye) erişim sağlamak retrieve f.
paylaştırılmış erişim shared access i.
özel erişim special access i.
bir sisteme veya network'e izinsiz erişim sağlamak için sahte ip adresi kullanılması ip spoofing i.
sınırlı erişim limited access i.
uzaktan erişim bağlantı yöneticisi remote access connection manager i.
sistem erişim denetimi system access control i.
noktadan noktaya erişim point to point access i.
bilinmeyen erişim alanı unknown realm i.
erişim türü type of access i.
uzaktan erişim adresi remote address i.
uzaktan erişim adı remote name i.
se yolu erişim kapısı se bus access port i.
yetkisiz erişim unauthorized access i.
ardışık erişim sequential access i.
erişim ayrıcalıkları access privileges i.
erişim kolaylığı accessibility i.
erişim denetim kilidi access control lock i.
erişim süresi access time i.
uzaktan erişim kimliği remote ident i.
erişim veri yolu bağlantı noktası access bus port i.
erişim kodu access code i.
erişim katmanı protokolü access layer protocol i.
erişim kilidi access lock i.
aktif yasadışı erişim active wiretapping i.
erişim türü access type i.
erişim numarsı access number i.
erişim denetim listesi access control list i.
veriyolu erişim denetimi bus access control i.
erişim kısıtlamaları access restrictions i.
erişim kodu access coding i.
erişim trafiği access traffic i.
erişim izni access permission i.
erişim listesi access list i.
erişim düzeneği gücü actuator power i.
erişim sınıfı access category i.
erişim yetkisi access authorization i.
erişim kategorisi access category i.
erişim sağlayıcı access provider i.
erişim tuşu access key i.
erişim denetimi access control i.
erişim kontrol yöntemleri access control methods i.
erişim düzeneği access mechanism i.
rastgele erişim access random i.
erişim noktası access point i.
erişim hakkı access right i.
erişim jetonu access token i.
erişim ağı access network i.
erişim denetim girdisi access control entry i.
erişim öncelikleri access privileges i.
erişim dönemi access period i.
erişim ihlali access violation i.
erişim tarihi accessed i.
erişim denetim anahtarı access control key i.
erişim tutanağı access record i.
erişim numarası access number i.
erişim düzeyi access level i.
erişim modu access mode i.
erişim kapısı access door i.
erişim hesabı access account i.
erişim dizgeciği access token i.
erişim hatası access error i.
erişim anahtarı access key i.
tüm erişim all access i.
geliş sıralı erişim yolu arrival sequence access path i.
taşıyıcıyı dinleyen çoklu erişim carrier sense multiple access i.
erişim yetkisi clearance i.
özel erişim hakları custom access rights i.
paylaşılan kaynaklara erişim denetimi control access to shared resources using i.
bilgi erişim yetkisi clearance i.
çekişmeli erişim contended access i.
erişim tarihi date accessed i.
adanmış erişim dedicated access i.
tam erişim dedicated access i.
doğrudan erişim dedicated access i.
doğrudan erişim direct access i.
doğrudan belleğe erişim direct memory access i.
belgeye yeniden erişim document retrieval i.
belge erişim document retrieval i.
kolay erişim easy access i.
genınstall'da kayıda erişim hatası error accesing the registry in geninstall i.
tam erişim full access i.
tam erişim hakları full access rights i.
sıklık bölüşümlü çoklu erişim frequency division multiple access i.
konuk erişim guest access i.
genel erişim kabul edilmeme hatası general access denied error i.
tam erişim parolası full access password i.
frekans bölüşümlü çoklu erişim frequency division multiple access i.
dizinli erişim indexed access i.
dizin sıralı erişim indexed sequential access i.
bilgi erişim sistemi information retrieval system i.
anahtar sıralı erişim yolu keyed sequence access path i.
internet erişim sağlayıcıları listeleri isp lists i.
bellek konumuna geçersiz erişim invalid access to memory location i.
anahtar sıralı erişim keyed sequential access i.
son erişim tarihi last accessed i.
yasadışı erişim illegal access i.
bilgi erişim dizgesi information retrieval system i.
bağ erişim protokolu link access protocol i.
yazılımla erişim denetimi logicall access control i.
çoklu erişim karışması multiple access interference i.
çoklu erişim multiple access i.
erişim noktaları ports i.
erişim kilidi privacy lock i.
erişim sayısı of visits i.
uzaktan erişim remote access i.
uzak erişim remote access i.
rastgele erişim random access i.
kuyruklu erişim yöntemi queued access method i.
kayıt defteri erişim hatası registry access error i.
erişim alanı realm i.
erişim kontrol listesi access control list i.
genel erişime açık kütüphaneye erişim public library access i.
dosya transfer erişim protokolü file transfer access protocol i.
erişim yöntemi access method i.
erişim kolu access arm i.
erişim ulamı access category i.
erişim mekanizması access mechanism i.
en az erişim kodu minimum access code i.
temel uzaktan iletişim erişim yöntemi basic telecommunication access method i.
temel uziletişim erişim yöntemi basic telecommunication access method i.
uzaktan iletişim erişim yöntemi telecommunications access method i.
veri erişim denetimi data access control i.
doğrudan belleğe erişim data break i.
paralel erişim parallel access i.
koşut erişim parallel access i.
doğrudan erişim aygıtları direct access devices i.
erişim kısıtlı belge restricted document i.
en az erişim süreli programlama forced programming i.
istek güdümlü çoklu erişim demand assignment multiple access i.
çabuk erişim immediate access i.
anında erişim immediate access i.
dizinli sıralı erişim yöntemi indexed sequential access method i.
rasgele erişim random access i.
kayıt erişim mekanizması record access mechanism i.
erişim istekleri access-requests i.
erişim reddi access-rejects i.
telefonla aramalı erişim dial-up connections i.
çekişmeli erişim contention-based access i.
kullanıcı düzeyi erişim denetimi user-level access control i.
rasgele erişim kütükleri random-access files i.
çoklu erişim karışması multiple-access interference i.
rasgele erişim dosyaları random-access files i.
en az erişim süreli kodlama minimum-access coding i.
dosya erişim ortalaması pass-along rate i.
salt okunur erişim hakları read-only access rights i.
bağ erişim protokolü link access protocol i.
sisteme erişim denetimi system access control i.
internet mesaj erişim protokolü internet message access protocol i.
ağ uç noktasına temel erişim network termination basic access i.
rol tabanlı erişim kontrolü role-based access control i.
ücretsiz erişim free access i.
çoklu servis erişim platformu multiservice access platform i.
kod bölümüne çoklu erişim code division multiple access i.
temel erişim arayüzü basic access interface i.
ortam erişim kontrolü media access control i.
dosya erişim hizmeti file access service i.
kablosuz erişim noktaları wireless access points i.
entegre erişim cihazı integrated access device i.
ofansif/saldırgan erişim offensive access i.
yüksek erişim high access i.
bellek erişim yazmacı memory address register i.
uzaktan erişim hizmetleri remote access services i.
erişim ağ geçidi access gateway i.
gerçek zamanlı erişim real-time access i.
kablosuz erişim wireless mode i.
kablosuz erişim wireless access i.
sisteme izinsiz erişim geçişi backdoor i.
erişim güvenliği access security i.
erişim belirleyicisi access specifier i.
erişim belirleyicisi access modifier i.
erişim belirteci access specifier i.
erişim belirteci access modifier i.
erişim ağacı access tree i.
erişim belirteci access token i.
rastgele erişim hafızası ram i.
erken erişim early access i.
bilgi alışverişini desteklemek için sonlandırma, anahtarlama ve ağ geçidi erişim hizmetleri sağlayan iletişim ve bilgisayar sistemlerinin fiziksel ve işlevsel gruplaması node/command, control, communications, and computers node i.
bilgisayar ağına erişim amacıyla yapılan illegal girişim hack i.
erişim engelli access barred s.
yazmak için erişim write access expr.
erişim engellendi access denied expr.
erişim reddedildi access denied expr.
erişim haklarını değiştir change access rights expr.
erişim denetle control access expr.
erişim engelle deny access expr.
erişim ver grant access expr.
erişim denetim masasını gizle hide access control page expr.
son erişim last visited expr.
son erişim last accessed expr.
erişim yok no access expr.
uzaktan erişim başarısız oldu remote failed expr.
bu siteye erişim engellenmiştir access to this web site is banned expr.
bu siteye erişim mahkeme kararıyla engellenmiştir access to this site has been denied by court order expr.
hata: erişim reddedildi error: access is denied expr.
sunucudaki bu kaynağa erişim engellendi! access to this resource on the server is denied! expr.
Informatics
kod bölmeli çoklu erişim code division multiple access i.
erişim gecikmesi access latency i.
erişim türü access type i.
erişim denetim access control i.
ortalama erişim süresi average access time i.
dizine erişim yolu directory path i.
erişim protokolü access protocol i.
erişim hakları access privileges i.
telsizden telliye erişim mimarisi fixed-access architecture i.
erişim önceliği access priority i.
erişim kilidi access lock i.
erişim düzeyi access level i.
erişim yetkilendirme access authorization i.
erişim yolu access path i.
veritabanına erişim nesnesi data access object i.
erişim ayrıcalıkları access privileges i.
erişim paylaşımı access sharing i.
erişim dönemi access period i.
erişim tutanağı access record i.
erişim sayacı access counter i.
doğrudan erişim direct access i.
erişim düzeneği access mechanism i.
erişim trafiği access traffic i.
kütük erişim tutamağı file handle i.
erişim yetki düzeyi clearance i.
belge erişim document retrieval i.
veritabanı erişim programı database driver i.
erişim kuraldışılığı access violation i.
erişim ağı access network i.
çağrışımsal erişim associative access i.
erişim listesi access list i.
doğrudan bellek erişim direct memory access i.
temel erişim yöntemi basic access method i.
erişim anahtarı access key i.
erişim anasınıfı access category i.
geliş sıralı erişim yolu arrival sequence access path i.
erişim yöntemi access method i.
erişim sağlayıcı access provider i.
tam erişim belirteci full path i.
tam erişim yol adı full pathname i.
erişim hakkı access right i.
ücretsiz erişim sağlayıcı free access provider i.
erişim denetim listesi access control list i.
erişim çoklayıcı access multiplexor i.
erişim jetonu access token i.
erişim izni access permission i.
erişim anı access time i.
erişim düğümü access node i.
çift erişim dual access i.
erişim süresi access time i.
erişim sunucu access server i.
erişim çoğullayıcı access concentrator i.
erişim düzeneği actuator i.
aramalı erişim dial access i.
ortalama erişim süresi mean access time i.
ardışık erişim sequential access i.
ortam erişim kontrolü medium access control i.
ağa erişim noktası network access point i.
depolama ve erişim sistemi storage and retrieval system i.
zorunlu erişim denetimi mandatory access control i.
denetimli erişim secured access i.
rasgele erişim random access i.
internet erişim kutusu internet box i.
yerel ağ erişim protokolü lan access protocol i.
internete kablolu erişim internet cable access i.
paralel erişim parallel access i.
anında erişim instantaneous access i.
erişim kilidi privacy lock i.
ortam erişim denetimi medium access control i.
bilgi erişim information retrieval i.
geri erişim komutu retrieval code i.
telsiz erişim wireless access i.
dizinli erişim indexed access i.
geri erişim retrieval i.
fiziksel erişim physical access i.
erişim oranı retrieval ratio i.
erişim yetki düzeyi security clearance i.
lan erişim protokolü lan access protocol i.
uzaktan erişim remote access i.
telsiz erişim protokolü wireless application protocol i.
paylaşımlı erişim shared access i.
erişim yetkisi seviyesi security clearance i.
anahtar sıralı erişim keyed sequential access i.
bindirmeli erişim piggyback access i.
en düşük erişim hakkı least privilege i.
ardışık erişim serial access i.
erişim izni permission i.
sistem erişim kontrolü system access control i.
veri bağı erişim protokolu link access protocol i.
anlık erişim immediate access i.
paralel erişim simultaneous access i.
uzaktan veritabanına erişim remote database access i.
geri erişim sistemi retrieval engine i.
sıradan erişim sequential access i.
hizmet erişim noktası service access point i.
erişim yolu adı path loss i.
sunucu erişim noktası service access point i.
temel erişim basic access i.
kısıtlı erişim/giriş yeri restricted access location i.
işlemci giriş/erişim alanı operator access area i.
genişbant kod bölmeli çoklu erişim wideband code division multiple access i.
öncelikli erişim priority access i.
doğrudan erişim random access i.
bilgi erişim sistemleri information retrieval systems i.
erişim denetimli secured s.
erişim kısıtlı restricted s.
Telecom
özel erişim kodu specific access code i.
küresel erişim global access i.
eşit erişim equal access i.
erişim portu access port i.
açık erişim open access i.
yerel erişim sağlayıcısı local access provider i.
erişim ürünleri access products i.
ulusal geniş bant erişim yaygınlığını Accelerating national broadband access penetration i.
avrupa hizmet erişim kodu european service access code i.
kolay ve haberli erişim easy and informed access i.
ortak erişim kodu common access code i.
frekans atlama kod bölümü çoklu erişim frequency hopping code division multiple access i.
orta erişim kontrol tabakası medium access control layer i.
genel erişim profili generic access profile i.
frekans atlamalı kod bölmeli çoklu erişim frequency hopping code division multiple access i.
doğrudan sıralı kod bölmeli çoklu erişim direct sequence code division multiple access i.
durgun rasgele erişim hafızası static random access memory i.
doğrudan erişim hattı direct access line i.