estimate the weight of something - Türkçe İngilizce Sözlük