exchange rate - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

exchange rate

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"exchange rate" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 9 sonuç

İngilizce Türkçe
General
exchange rate i. kambiyo kuru
exchange rate i. döviz kuru
Trade/Economic
exchange rate döviz kuru oranı
exchange rate mübadele kuru
exchange rate takas oranı
exchange rate değişim oranı
exchange rate döviz kuru
exchange rate kambiyo rayici
exchange rate kambiyo kuru

"exchange rate" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 213 sonuç

İngilizce Türkçe
General
rate of exchange i. kur oranı
exchange rate fixing i. kur belirleme
equilibrium rate of exchange i. denge kuru
current exchange rate i. cari döviz kuru
exchange rate level i. kur seviyesi
floating exchange rate system i. dalgalı kur sistemi
flexible exchange rate system i. değişken kur sistemi
cross foreign exchange rate i. çapraz döviz kuru
rate of exchange i. kur
Trade/Economic
forward exchange rate gelecekte teslim döviz kuru
direct exchange rate düz kur
multiple exchange rate çoklu döviz kuru
selling rate of exchange döviz satış kuru
freely fluctuating exchange rate serbest dalgalanan kur sistemi
exchange rate depreciation ulusal paranın dış değer kaybı
exchange rate union döviz kuru birliği
free exchange rate system serbest kur sistemi
fixed exchange rate system sabit kur sistemi
spot exchange rate anında teslim kuru
dirty exchange rate system gözetimli döviz kuru sistemi
forward exchange rate vadeli teslim döviz kuru
flexible exchange rate esnek kur sistemi
par exchange rate başabaş döviz kuru
fixed exchange rate sabit döviz kuru sistemi
discriminatory exchange rate ayrımcı döviz kuru
rate of exchange döviz fiyatı
multiple exchange rate katlı döviz kuru
exchange rate differentials kur farklılıkları
free exchange rate serbest döviz
exposure to exchange rate fluctuations kur değişmeleri riskine açık olma
crawling peg exchange rate kaygan döviz kuru
free exchange rate system döviz kuru sistemi
flexible exchange rate esnek döviz kuru
dirty exchange rate system müdahaleli döviz kuru sistemi
stable but adjustable exchange rate istikrarlı fakat ayarlanabilir döviz kuru
official exchange rate resmi döviz kuru
floating exchange rate dalgalanma kuru
floating exchange rate yüzen kur sistemi
current exchange rate efektif satış
managed floating exchange rate yönetimli dalgalanan kur sistemi
par exchange rate dövizin serbest piyasa fiyatı
exchange rate risk döviz riski
exchange rate regimes döviz kuru rejimleri
central exchange rate esas döviz kuru
rate of exchange kambiyo fiyatı
floating exchange rate regime dalgalı kur rejimi
appreciated exchange rate değer kazanmış döviz kuru
managed floating exchange rate gözetimli dalgalan döviz kuru
dual exchange rate system ikili döviz kuru sistemi
adjustable peg exchange rate system ayarlanabilir sabit kur sistemi
foreign exchange rate döviz kuru
exchange rate policy döviz kuru politikası
flexible exchange rate dalgalı kur sistemi
rate of exchange kambiyo kuru
exchange controlled exchange rate kambiyo denetimli döviz kuru
free exchange rate system serbest kur
spot exchange rate spot kur
flexible exchange rate yüzen kur sistemi
daily exchange rate günlük kur
equilibrium exchange rate denge döviz kuru
effective exchange rate efektif döviz kuru
crawling peg exchange rate sürünen pariteler
daily exchange rate günlük döviz kuru
dual exchange rate system ikili kur sistemi
historical exchange rate tarihi döviz kuru
forward exchange rate vadeli döviz kuru
fixed exchange rate sabit kambiyo kuru
spot exchange rate geçerli kur
clean exchange rate system hiç müdahale edilmeyen döviz kuru sistemi
floating rate of exchange dalgalı döviz kuru
exchange rate appreciation ulusal paranın dış değer artışı
freely floating exchange rate serbest dalgalanan kur sistemi
exchange rate system döviz kuru sistemi
exchange rate determinant kuru etkileyen faktörler
dual exchange rate ikili döviz kuru
multiple exchange rate system katlı kur sistemi
foreign exchange rate kambiyo kuru
flexible exchange rate değişken kur sistemi
applicable exchange rate efektif satış
fixed exchange rate system sabit döviz kuru sistemi
pegged exchange rate sabitleştirilmiş döviz kuru
par exchange rate par değer kuru
exchange rate mechanism döviz kuru mekanizması
dirty exchange rate system müdahaleli
above the rate of exchange kurun üstünde
spot exchange rate anında teslim döviz kuru
below the rate of exchange kurun altında
average rate of the exchange ortalama kur
overvalued exchange rate aşırı değerlenmiş döviz kuru
discriminatory exchange rate ayırımcı döviz kuru
par exchange rate başa baş döviz kuru
current exchange rate cari kur
multiple exchange rate çoklu kur
low exchange rate düşük döviz kuru
equilibrium exchange rate denge kuru
high exchange rate country döviz kuru yüksek ülke
exchange rate risk döviz kuru riski
exchange rate adjustments döviz kuru ayarlamaları
exchange rate regime döviz kuru rejimi
exchange rate quotations döviz kuru kotasy onları
rate of foreign exchange döviz kuru
exchange rate disparity döviz kuru farklılığı
rate of exchange döviz kuru
depreciated exchange rate değer kaybetmiş döviz kuru
flexible exchange rate system esnek döviz kuru sistemi
prevalent exchange rate geçerli döviz kuru
de facto exchange rate fiili kur
initial exchange rate ilk döviz kuru
rate of foreign exchange kambiyo kuru
rate of exchange kambiyo rayici
multiple exchange rate katlı kur
exchange rate guarantee kur garantisi
nominal exchange rate nominal döviz kuru
exchange rate practices kur uygulamaları
official exchange rate resmi kur
spot exchange rate spot döviz kuru
floor exchange rate taban kur
real exchange rate reel döviz kuru
freely fluctuating exchange rate system serbestçe dalgalanan kur sistemi
effective rate of exchange efektif döviz kuru
fluctuating exchange rate dalgalı döviz kuru
depreciation of the exchange rate döviz kurunun değer kaybetmesi
exchange rate overshooting döviz kuru sıçraması
exchange rate expectations döviz kuru bekleyişleri
floating exchange rate yüzen döviz kuru
exchange rate of dollar dolar kuru
exchange rate of euro euro kuru
exchange rate policy kur politikası
exchange rate assessment kur değerlendirmesi
be affected by the exchange rate döviz kurundan etkilenmek
exchange rate difference döviz kuru farkı
over-valued exchange rate aşırı değerlendirilmiş kur politikası
two-tier exchange rate system iki bağlı döviz kuru sistemi
under-valued exchange rate eksik değerlenmiş döviz kuru
quoted exchange rate kote edilen döviz kuru
fixed exchange rate sabit döviz kuru
unfavourable exchange rate uygunsuz döviz kuru
mint par exchange rate darphane kambiyo paritesi
domestic exchange rate yurtiçi değişim oranı
current exchange rate gerçek kur
future exchange rate ileriki döviz kuru
future exchange rate gelecekteki döviz kuru
year-end buying exchange rate yıl sonu döviz alış kuru
buying rate of exchange döviz alış kuru
above the rate of exchange döviz kurunun üstünde
above the rate of exchange kurun üzerinde
rate of exchange borsa fiyatı
rate of exchange kambiyo kıymeti
difference in rate of exchange kambiyo farkı
exchange rate difference kambiyo farkı
below the rate of exchange döviz kurunun altında
average rate of the exchange vasati döviz kuru
average rate of the exchange ortalama döviz kuru
exchange rate fluctuation kur dalgalanması
exchange rate fluctuation döviz kuru dalgalanması
nominal effective exchange rate nominal efektif döviz kuru
real effective exchange rate reel efektif döviz kuru
effective exchange rate efektif kur
dual exchange rate (system) çifte kur sistemi
exchange rate fluctuations döviz kuru dalgalanmaları
exchange rate gain loss döviz kuru kar/kayıpları (döviz kuru farkından kaynaklanan kar/zarar)
exchange rate targeting kur hedeflemesi
exchange rate targeting döviz kuru hedeflemesi
indicative exchange rate gösterge niteliğindeki döviz kuru
exchange-rate peg döviz kuru hedeflemesi
hard exchange-rate peg katı döviz kuru hedeflemesi
exchange rate pass-through döviz kuru yansıması
exchange rate valuation kur değerlemesi
floating exchange rate dalgalı döviz kuru
foreign exchange rate policy döviz kuru politikası
semi fixed exchange rate yarı sabit döviz kuru
semi fixed exchange rate yarı sabit kur
exchange rate management döviz kuru yönetimi
currency exchange rate döviz kuru
current exchange rate cari döviz kuru
fixed exchange rate sabit döviz kuru
fixed exchange rate system sabit kur sistemi
flexible exchange rate regime esnek döviz kuru sistemi
forward exchange rate vadeli döviz kuru
effective exchange rate efektif döviz kuru
exchange rate exposure kur riski
exchange rate policy kur politikası
exchange rate regimes döviz kura rejimleri
real exchange rate reel döviz kuru
real exchange rate policy reel döviz kuru politikası
real foreign exchange rate gerçek döviz kuru
trade-weighted exchange rate ticaret ağırlıklı döviz kuru
official exchange rate resmi döviz kuru
exchange rate indexed government bond dövize endeksli devlet tahvili
Law
exchange rate effect kur etkisi
below the rate of exchange kurun altında
Politics
exchange rate volatility döviz kurundaki aşırı oynaklık
exchange rate system döviz kuru sistemi
exchange rate adjustments döviz kuru ayarlamaları
exchange rate stability kur sistemi dengesi
fixed exchange rate regime sabit kur rejimi
exchange rate policy kur politikası
exchange rate pass-through döviz kuru ile ithalat ve ihracat fiyatları arasındaki ilişki
exchange rate assessments döviz kuru değerlendirmeleri
exchange rate arrangement döviz kuru düzenlemesi
exchange rate flexibility döviz kuru esnekliği
exchange rate system döviz kuru sistemi
exchange rate regime döviz kuru sistemi
market-oriented exchange rate piyasa odaklı döviz kuru
fixed exchange rate system sabit kur sistemi
exchange rate system döviz kuru rejimi
exchange rate regime döviz kuru rejimi
exchange rate system döviz kuru sistemi
exchange rate regime döviz kuru sistemi
Technical
rate of exchange döviz kuru
rate of exchange kambiyo rayici
Marine
rate of seawater exchange deniz suyu değişim oranı
Environment
air exchange rate hava değişim hızı