experience dizziness or a dulling of the senses - Türkçe İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?