failure or breakdown of a machine (leaving it unable to perform it's intended function) - Türkçe İngilizce Sözlük

Aradığınız terimin karşılığı bulunamadı