feel uneasy about something - Türkçe İngilizce Sözlük