feminine plural of ardent - Türkçe İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?