fiziksel olarak bask�� yapmak - Türkçe İngilizce Sözlük