for the purpose of medical therapy - Türkçe İngilizce Sözlük