fulfill the obligation set forth in a contract or agreement - Türkçe İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?