gas-chromatographic analysis - Türkçe İngilizce Sözlük