geliştirmek - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

geliştirmek"geliştirmek" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 36 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
geliştirmek enhance f.
geliştirmek develop f.
geliştirmek improve f.
geliştirmek advance f.
geliştirmek work up f.
General
geliştirmek reclaim f.
geliştirmek ameliorate f.
geliştirmek promote f.
geliştirmek launch out f.
geliştirmek open up f.
geliştirmek build up f.
geliştirmek evoive f.
geliştirmek form f.
geliştirmek evolve f.
geliştirmek expand f.
geliştirmek reform f.
geliştirmek work up f.
geliştirmek increase f.
geliştirmek enlarge f.
geliştirmek upgrade f.
geliştirmek bring on f.
geliştirmek perfect f.
geliştirmek build f.
geliştirmek boom f.
geliştirmek better f.
geliştirmek cultivate f.
geliştirmek build-up f.
geliştirmek flourish f.
geliştirmek foster f.
geliştirmek leverage f.
geliştirmek acquire f.
Idioms
geliştirmek do good
Trade/Economic
geliştirmek update
Technical
geliştirmek enhance
geliştirmek improve
Telecom
geliştirmek upgrade

"geliştirmek" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 96 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
aklı/ruhu geliştirmek elevate f.
General
yavaş yavaş geliştirmek evolve f.
geliştirmek (zekayı) sharpen f.
kendini geliştirmek improve oneself f.
yeniden geliştirmek redevelop f.
bilincini geliştirmek raise the consciousness f.
çalışmak (bir beceriyi/ yeteneği geliştirmek için) practice f.
davranış geliştirmek develop behaviour f.
tutum geliştirmek develop an attitude f.
bir konuda kendini geliştirmek improve oneself in a certain field f.
yöntem geliştirmek develop a method f.
görüş geliştirmek produce an idea f.
proje geliştirmek develop a project f.
strateji geliştirmek develop a strategy f.
proje geliştirmek set up a project f.
kuram geliştirmek theorise f.
kuram geliştirmek theorize f.
proje geliştirmek plan a project f.
fikir geliştirmek develop an idea f.
fikir geliştirmek generate an idea f.
işbirliği geliştirmek form a cooperation f.
işbirliği geliştirmek develop a cooperation f.
program geliştirmek develop a program f.
politika geliştirmek develop a policy f.
beceri geliştirmek increase skill f.
beceri geliştirmek improve skill f.
beceri geliştirmek develop a skill f.
hipotez geliştirmek develop a hypothesis f.
yetenek geliştirmek increase skill f.
yetenek geliştirmek improve skill f.
ticareti geliştirmek zoom ahead f.
tarz geliştirmek develop a style f.
sistem geliştirmek create a system f.
sistem geliştirmek develop a system f.
işbirliğini geliştirmek improve the cooperation f.
işi geliştirmek zoom ahead f.
idmanla geliştirmek exercise f.
anlayış geliştirmek develop understanding f.
yeni bir anlayış geliştirmek develop a new understanding f.
kendisini geliştirmek improve oneself f.
anlayış geliştirmek develop an understanding f.
kişilik geliştirmek edify f.
akıl geliştirmek edify f.
formül geliştirmek form f.
bakış açısı geliştirmek develop a point of view f.
yeniden geliştirmek reformulate f.
son ürünü geliştirmek improve the end product f.
nihai ürünü geliştirmek improve the end product f.
metod geliştirmek develop a method f.
çözüm geliştirmek develop a solution f.
-ile diyaloğu geliştirmek improve the dialogue with f.
bilgi dağarcığını geliştirmek improve her/his knowledge f.
karakterleri geliştirmek develop the characters f.
yakınlık geliştirmek develop intimacy with f.
üzerine ekleme yaparak geliştirmek build on f.
yeni satış stratejileri geliştirmek develop new selling strategies f.
sistem geliştirmek evolve a system f.
yeni bir söylem geliştirmek develop a new discourse f.
sorumluluk duygusunu geliştirmek develop the sense of responsibility f.
vücut geliştirmek work out f.
vücut geliştirmek do bodybuilding f.
(bir şeye karşı) direnç geliştirmek develop resistance to f.
çalışmak (bir beceriyi/ yeteneği geliştirmek için) practise f.
-ile yakınlık geliştirmek develop an intimacy with f.
ilişki geliştirmek develop a relationship f.
görünüşünü geliştirmek improve one's looks f.
dil geliştirmek improve language f.
ürün geliştirmek develop a product f.
hafızayı geliştirmek improve the memory f.
modelini geliştirmek uprate f.
becerisini geliştirmek upskill f.
kas geliştirmek build muscles f.
davranış geliştirmek develop a behaviour f.
toprağı verimsiz olup bunu geliştirmek için yeterince nakde sahip olmayan land-poor s.
Phrasals
servet veya iyi niyet gibi bir şeyi geliştirmek build something up
Phrases
geliştirmek için in order to improve
Colloquial
kendini geliştirmek better oneself
Idioms
kişiliğini geliştirmek be the making of
bir fikri veya planı alıp geliştirmek pick up the ball and run with it
bir fikri veya planı alıp geliştirmek take the ball and run with it
(bir futbol takımı vb) oyun kalitesini geliştirmek raise one's game
(birinin) görünümünü/imajını değiştirmek/yenilemek/geliştirmek make someone over
(birinin) görünümünü/imajını değiştirmek/yenilemek/geliştirmek do someone over
Speaking
kendimi geliştirmek istiyorum I want to improve myself
ingilizcemi geliştirmek istiyorum I want to improve my english
Trade/Economic
grupça verilen kararları geliştirmek üzere başkalarının fikirlerini cevaplayan devil's advocates
satışları geliştirmek amacıyla daha ucuz fiyatlar tespit ederek müşterileri cezbetme tekniği load factor pricing mechanism
iş ilişkisini geliştirmek develop business relation
iş ilişkisini geliştirmek improve business relation
Politics
ilişkileri geliştirmek promote relations
Computer
yazılım geliştirmek develop a software
algoritma geliştirmek develop algorithm
Medical
tedavide komplikasyon geliştirmek develop complication during therapy
bir aşı geliştirmek develop a vaccine
Biology
sporlar geliştirmek sporulate
Sport
kas geliştirmek develop muscles