gereğince - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

gereğince"gereğince" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 20 sonuç

Türkçe İngilizce
General
gereğince duly zf.
gereğince accordingly zf.
gereğince as needed zf.
gereğince as required zf.
gereğince properly zf.
gereğince in compliance with ed.
gereğince pursuant to ed.
gereğince under ed.
gereğince as per ed.
gereğince by virtue of ed.
gereğince in accordance with ed.
gereğince per ed.
gereğince in conformity with ed.
Phrases
gereğince as a requirement
gereğince in lieu of
Law
gereğince duly
gereğince in pursuance of
gereğince in accordance with
Politics
gereğince by virtue
Latin
gereğince secundum

"gereğince" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 25 sonuç

Türkçe İngilizce
General
yönerge gereğince hareket etmek follow the instruction f.
hukuk kuralları gereğince due process of law i.
adetler gereğince customary s.
doğru/uygun/gereği gibi/gereğince yetkilendirilmiş properly authorized s.
gereğince dikkate alınmış duly noted s.
adet gereğince habitually zf.
emir gereğince by order zf.
emri gereğince by order of zf.
-e uygun olarak gereğince in compliance with ed.
Phrases
bedel olarak gereğince in lieu of
Trade/Economic
fatura gereğince as per invoice
işçi-işveren arasında yapılan anlaşma gereğince ücretlerde her yıl yapılacak ek artış improvement factor
teklif gereğince per tender
yapılan sigorta poliçesi gereğince sigortadan alınabilecek para miktarı loan value
Law
hukuk kuralları gereğince due process of law
işini gereğince yapmamak malpractice
işini gereğince yapmamak malpractise
konulmuş kanunlar gereğince due process of law
örf ve adet gereğince customary
rehnin kanun gereğince paraya çevrilmesi statutory foreclosure
sayılı kanun gereğince in accordance with the law no.
ülke kanunlarının gereğince due course of law
yasalar gereğince due course of law
Military
sadece mutat kanun hükümleri gereğince ordudan çıkarma honourable discharge
Latin
kanun gereğince ex lege