geçiş - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

geçiş"geçiş" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 35 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
geçiş passing i.
geçiş transition i.
geçiş pass i.
geçiş passage i.
General
geçiş changeover i.
geçiş crossing i.
geçiş gradation i.
geçiş transit i.
geçiş modulation i.
geçiş transilience i.
geçiş transmission i.
geçiş shift i.
geçiş traject i.
geçiş transe [scottish] i.
geçiş lapse i.
geçiş movement of the bowels i.
geçiş overgoing i.
geçiş transitionary s.
Trade/Economic
geçiş transition i.
Law
geçiş devolution i.
geçiş succession i.
geçiş descent i.
Technical
geçiş interpass i.
geçiş passage i.
geçiş transition i.
Computer
geçiş migration i.
geçiş run i.
Telecom
geçiş transient s.
Automotive
geçiş pass i.
geçiş overtaking i.
geçiş transfer i.
Marine
geçiş transit i.
Food Engineering
geçiş migration i.
Marine Biology
geçiş pivot i.
Music
geçiş change i.

"geçiş" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
geçiş izni pass i.
General
transit geçiş transit pass i.
geçiş parası hattı toll line i.
geçiş izni clearance i.
trafik geçiş hakkı right of way i.
geçiş hareketi enpassant i.
geçiş yeri crossing i.
geçiş parası tahsildarı toller i.
serbest geçiş fairway i.
geçiş yüksekliği fording i.
geçiş parası turnpike i.
geçiş parası tahsildarı tolltaker i.
geçiş havuzu lock i.
geçiş vizesi transit visa i.
alt geçiş lower culmination i.
geçiş yolu passageway i.
tiyatro koltukları arasındaki geçiş yolları vomitoria i.
bir liman veya başka bir merkezin geçiş sağladığı bölge hinterland i.
otomatik bilet ve geçiş kartı automated ticket and boarding pass i.
motorlu bir taşıtın gümrükten geçiş iznini ifade eden fransız kökenli terim triptyque i.
geçiş yeri ferry i.
doğrudan geçiş transit i.
geçiş belgesi passport i.
geçiş parası toll i.
tiyatro koltukları arasındaki geçiş yolu vomitorium i.
geçiş hakkı right of way i.
izinli geçiş allowed transition i.
kartlı geçiş card entrance i.
yandan geçiş lateral pass i.
hızlı geçiş whirl i.
geçiş dönemi transitional period i.
geçiş parası tahsildarı tollgatherer i.
ingilizce'de vergi veya geçiş ücreti anlamında sözcük levy i.
geçiş parası tahsildarı tollman i.
geçiş parası alınan yol turnpike i.
zararsız geçiş hakkı innocents passage i.
transit geçiş transit i.
geçiş izni safe conduct i.
kartlı geçiş sistemi card pass system i.
sınavsız geçiş open admission i.
transit geçiş transiting i.
köprü geçiş parası toll i.
geçiş üstünlüğü right of way i.
vızır vızır geçiş whirl i.
geçiş (bir uygulamadan başka bir uygulamaya) changeover i.
geçiş yeri crossover i.
otoyollarda paralı geçiş kullanmamak için tercih edilen yan yol shunpike i.
otoyollarda paralı geçiş kullanmamak için tercih edilen yan yolu kullanma shunpiking i.
otoyollarda paralı geçiş kullanmamak için tercih edilen yan yolu kullanan kimse shunpiker i.
geçiş müddeti time length i.
bir psikoposluktan diğerine geçiş incardination i.
mevcut durumdan başka bir duruma geçiş elocation i.
geçiş ülkesi transition country i.
nakit geçiş cash toll i.
geçiş parası alınan yer toll-gate i.
geçiş yeri passageway i.
otoriter rejimden demokrasiye (yarım yamalak) geçiş electoralism i.
geçiş yolu thoroughfare i.
(yol vb) geçiş ücreti toll i.
geçiş engeli barricade i.
geçiş noktası transit point i.
yerleşik hayata geçiş sedentism i.
güvenli geçiş safe passage i.
güvenli geçiş secure passage i.
geçiş süresi period of transition i.
geçiş kartı olan kimse pass holder i.
geçiş kartı olan kimse passholder i.
geçiş belgesi transit document i.
ergenliğe geçiş töreni/ritüeli rite of passage i.
geçiş cümlesi transition sentence i.
köprü geçiş ücreti bridge toll i.
geçiş kartı security pass i.
yumuşak geçiş smooth transition i.
canlıya geçiş go live i.
geçiş sözcükleri transition words i.
geçiş kelimeleri transition words i.
yerleşik hayata geçiş transition to settled life i.
geçiş aşaması transition stage i.
geçiş evresi transition stage i.
geçiş fazı transition stage i.
geçiş aşaması passing phase i.
geçiş evresi passing phase i.
geçiş fazı passing phase i.
(otoyol/köprü) geçiş ücreti toll charge i.
(otoyol/köprü) geçiş ücreti toll fee i.
geçiş parası tahsildarı toll gatherer i.
geçiş gişelerinin bulunduğu bölge toll plaza i.
geçiş yeri traject i.
geçiş yolu traject i.
geçiş yeri trance [scottish] i.
elektronik geçiş kartı access card i.
geçiş kartı access card i.
geçiş izni safeguard i.
ani geçiş leap i.
hızlı geçiş whisk i.
trafik geçiş hakkı (the) right of way i.
geçiş izni (the) right of way i.
geçiş üstünlüğü (the) right of way i.
gölgeli geçiş blending i.
bir konudan diğerine geçiş metabasis [obsolete] i.
gemi geçiş yolunda yer alan ve her iki tarafında kanal bulunan sığlık middle i.
geçiş sınırı bound i.
baskın renkler arasında geçiş görevi gören renk alanı bridge i.
ani geçiş lunge i.
koyu geçiş dark i.
koyu tonlu geçiş dark i.
kalabalık şehirden seyrek nüfuslu bölgelere geçiş overspill [uk] i.
geçiş hakkı row i.
geçiş yolu runaround i.
geçiş kanalı runaround i.
bir alandan engelsiz geçiş circulation i.
serbest geçiş belgesi paper i.
ip üzerinden kayarak geçiş yapılan bir dağcı manevrası pendulum i.
(kurgu) boyutlar arası geçiş sağlayan kapı portal i.
derebeylik sistemine geçiş feudalization i.
derebeylik sistemine geçiş feudalisation i.
hareketli açıp kapama çerçevesi olan geçiş açıklığı gate i.
alternatif geçiş ossia i.
uzayda geçiş yapma peragration [obsolete] i.
kamu yerine belirli kişi veya kişilere yönelik bir tür arazi geçiş hakkı private way i.
özel mülk sahibinin talep ve masrafları ile sürdürülen geçiş hakkı private way i.
doğal akışın parçasıymış gibi yapılan geçiş segue i.
mekanlar arası geçiş köprüsü shut [uk] i.
güvenli geçiş free pass i.
geçiş hakkına uymamak ignore the right of way f.
ağaçların gövdelerinde çentikler açarak yeni bir yolun geçiş yerini işaretlemek blaze a trail f.
geçiş hakkına sahip olmak have the right of way f.
geçiş hakkına uymak observe the right of way f.
ergenliğe geçiş yapmak reach puberty f.
birinin önünde/geçiş yolunda durmak stand in someone's way f.
yükseköğretime geçiş sınavına girmek take the transition to higher education examination f.
geçiş yapmak transition f.
geçiş yolu yaratmak command f.
ani geçiş yapmak cut f.
(mülke) izinsiz geçiş yazılı uyarılar asmak post f.
iki fikir arasında aralıksız geçiş yapmak segue f.
(birinden diğerine) doğal akışın parçasıymış gibi geçiş yapmak segue f.
geçiş yolu olmayan untracked s.
geçiş içermeyen transitionless s.
geçiş hakkı sağlayan through s.
geçiş özelliğinde olan transitionary s.
geçiş özelliğinde olan transitive s.
geçiş içeren transitive s.
geçiş özelliğinde olan transitory s.
dinozorlar dahil birçok yaşam formunun neslinin tükendiği, kretase ve tersiyer dönemleri arasında kalan jeolojik geçiş dönemine ait k-t s.
dinozorlar dahil birçok yaşam formunun neslinin tükendiği, kretase ve tersiyer dönemleri arasında kalan jeolojik geçiş dönemi ile ilişkili k-t s.
hızlı geçiş yapan chopping s.
bir odadan diğerine doğrudan geçiş sağlayan communicating s.
odalar arası doğrudan geçiş bulunan communicating s.
geçiş olacak şekilde transitionally zf.
geçiş özelliğinde transitionally zf.
Phrasals
birinin geçiş yolunu tıkamak block (someone or something) in f.
birinin geçiş yolunu tıkamak block (someone or something) in some place f.
geçiş izni vermek let through f.
bir şeyden (başka bir şeye) geçmek/geçiş yapmak switch from something (to something else) f.
birine geçiş izni vermek/tanımak entitle someone to do something f.
sonunda bir konuya/birine geçiş yapabilmek get (around) to someone or something f.
(romanda, filmde) geçmişe hızlı bir geçiş yapmak flash back f.
kimlik, belge, bilet gösterip geçiş izni almak check through f.
-e geçiş yapmak swap over f.
(bir şeye/alana) geçiş yapmak move in (to something) f.
geçiş yapmak move in (to something) f.
kabloyla geçiş sağlamak wire in f.
bilgisayar işlevleri arasında kabloyla geçiş sağlamak wire in f.
kabloyla geçiş sağlamak wire into f.
bilgisayar işlevleri arasında kabloyla geçiş sağlamak wire into f.
başka bir platforma, servise, iş modeline, işletim sistemine geçmek/geçiş yapmak migrate from (some place or sth) to (some place or sth else) f.
(birinden/bir şeyden birine/bir şeye) geçiş yapmak change over (from someone or something) (to someone or something) f.
bir şeye geçiş yapmak change to something f.
yavaş yavaş (bir şeye) geçiş yapmak fade into (something) f.
hemen (bir şeye/bir yere) geçmek/geçiş yapmak scooch over to (something or some place) f.
hemen (bir şeye/bir yere) geçmek/geçiş yapmak scoot down to (something or some place) f.
hemen (bir şeye/bir yere) geçmek/geçiş yapmak scoot over to (something or some place) f.
(bir şeye) geçiş yapmak switch to (something) f.
(bir şeye) geçiş yaptırmak switch to (something) f.
(bir şeye/bir yere) geçiş yapmak transfer to (something, or some place) f.
(başka bir okula) geçiş yapmak transfer to (something, or some place) f.
(başka bir okula) geçiş yaptırmak transfer to (something, or some place) f.
(bir geçiş izniyle, izinle, belgeyle) seyahat etmek travel on (something) f.
Colloquial
bir sonraki seviyeye geçiş sınavı/yarışı/turu qual i.
ücretli geçiş gişesi troll booth i.
geçiş döneminde olmak be in a transitional period f.
benim bahsetmek istediğim noktaya bir geçiş/giriş niteliğinde olan which brings me to the point expr.
Idioms
karakterin yetişkinliğe geçiş evresine odaklanan film ya da kitap coming-of-age i.
özel mülkten/mülkiyetten geçiş izni (the) right of way i.
özel mülkiyetten/araziden geçiş yapma izni (the) right of way i.
(birinin bir şeye) geçiş izni (one's) passport to (something) i.
'-e geçiş izni passport to i.
geçiş/giriş izniyle girmek gain entrance f.
bir şeyden diğerine hızlı bir geçiş yapmak change gear f.
eskiden yeniye geçiş olmak ring out the old and ring in the new f.
iki evre/aşama arasında geçiş olmak ring out the old and ring in the new f.
(a ile b arasında) bir geçiş sağlamak bridge the gap (between a and b) f.
(a ile b arasında) bir geçiş sağlamak bridge the gulf (between a and b) f.
iki veya birkaç dil arasında geçiş yaparak konuşmak code-switch f.
diller arasında geçiş yaparak konuşmak code-switch f.
geçiş veya başlama izni almak get the green light f.
birine/bir şeye geçiş veya başlama izni vermek give someone/something the green light f.
birine/bir şeye geçiş veya başlama izni vermek give the green light to someone/something f.
başka bir alana geçmiş/geçiş yapmış (off) on a sidetrack s.
Trade/Economic
geçiş ücreti toplayan görevli toll agent i.
geçiş ücreti toplayan görevli tollkeeper i.
geçiş ücreti toplayan görevli toll taker i.
dikey geçiş sınavı external transfer exam i.
ekonomik canlanmaya geçiş noktası trough i.
geçiş ücreti toll i.
geçiş vergisi toll i.
geçiş izni safe conduct i.
geçiş aşaması transitional stage i.
geçiş ücretli yol toll road i.
geçiş halinde malın işlenmesi processing in transit i.
geçiş ücretli köprü toll bridge i.
geçiş kredisi bridge financing i.
geçiş sigortası transit insurance i.
geçiş mekanizması transmission mechanism i.
geçiş işlemi passage transaction i.
geçiş ekonomileri transition economies i.
geçiş hakkı right of way i.
fiyatların geçiş etkisi pass-through analysis i.
geçiş hakkı way leave i.
geçiş dönemi transition period i.
geçiş belgesi permit i.
geçiş vergileri peage dues i.
gümrük geçiş karnesi carne de passage i.
gümrükten geçiş izin jerque note i.
güçlü ekonomiye geçiş programı transition to the strong economy program i.
gümrük geçiş belgesi clearance certificate i.
gümrük geçiş belgesi carnet i.
kara geçiş noktası breakeven point i.
kara geçiş diyagramı break-even chart i.
kara geçiş noktası break-even point i.
kara geçiş noktası brekaven point i.
kara yolundan geçiş hükmü land transit clause i.
kara geçiş noktası break-even point i.
kanal geçiş ücreti canal toll i.
köprü gibi geçiş ücreti toll i.
köprü ya da yoldan geçiş parası toll i.
parasal geçiş mekanizması monetary transmission mechanism i.
paralı geçiş yolu toll road i.
serbest geçiş belgesi free pass i.
serbest piyasa rejimine geçiş market transition i.
sermayeye ekli faaliyete geçiş amortismanı amortization of capitalized start up costs i.
serbest piyasa ekonomisine geçiş market transition i.
tarafsız gemiye savaşta verilen serbest geçiş belgesi navicert i.
transit geçiş resimleri transit duties i.
transit geçiş belgesi transit pass i.
transit geçiş vergileri transit charges i.
üretime geçiş tarihi commissioning date i.
ülke topraklarından geçiş sırasında hiç durmadan başka bir ülkeye geçen mallar için gümrüksüz geçme transit i.
uluslararası finansal raporlama standartlarına geçiş tarihi date of transition to international financial report standards i.
yatay geçiş sınavı internal transfer exam i.
yolculuk için verilen güvenli geçiş izni safe conduct i.
(eskiden çin'de) geçiş yapan ticari eşyalara eyalet bazında uygulanan bir gümrük vergisi likin i.
geçiş ücreti peage i.
hızlı büyümeden daha istikrarlı ekonomik faaliyet düzeyine kademeli geçiş süreci soft landing i.
geçiş halinde in transit expr.
Law
ayni irtifak oluşturan geçiş hakkı way appurtenant i.
bir kişinin yoldan geçiş hakkının ihlali disturbance of ways i.
bütün olarak geçiş succession in toto i.
eski sahibine geçiş reversion i.
geçiş hukuku transitional justice i.
geçiş hakkı right of passage i.
geçiş izni safe conduct i.
geçiş hakkı right of way i.
geçiş döneminde adalet transitional justice i.
geçiş dönemi adaleti transitional justice i.
geçiş hakkı wayleave i.
kanaldan geçiş vergisi canal tolls i.
kendiliğinden geçiş ipso iure succession i.
(bir kimsenin mülkünden) yasal geçiş hakkı way i.
yasal geçiş hakkının olduğu bir yol way i.
geçiş hakkı king's highway [uk] i.
geçiş üstünlüğü king's highway [uk] i.
ormandan geçiş ücreti chiminage i.
bir diğerinin topraklarından geçiş parası paage i.
giriş izni veren yön veya geçiş order i.
Politics
sınırda pasaport yerine kullanılan geçiş kartı laisser passer i.
sınırda pasaport yerine kullanılan geçiş kartı laissez-passer i.
geçiş hükümeti transition team i.
beyan edilen doğrudan geçiş declared transit i.
çok partili sisteme geçiş transition to a multi-party system i.
demografik geçiş teorisi demographic transition theory i.
geçiş süreci transition process i.
geçiş ekonomisi transition economy i.
geçiş ekonomisi transitional economy i.
geçiş ekonomisi economy in transition i.
faaliyete geçiş ve faaliyetin sürdürülmesi taking up and pursuit of the business i.
geçiş dönemi transitional stage i.
geçiş tedbirleri transitional measures i.
geçiş dönemi demokrasileri projesi project for transitional democracies i.
geçiş dönemi transition period i.
geçiş izni safe conduct i.
geçiş ekonomileri economies in transition i.
geçiş ülkesi country of transit i.
güvenli geçiş belgesi letter of safe conduct i.
kıdeme göre idari mevkiye geçiş line of succession i.
siyasi geçiş süreci political transition process i.
sınır geçiş noktası border crossing point i.
topluluk geçiş köprüsü community bridge i.
ulusal geçiş konseyi national transitional council i.
adil geçiş mekanizması just transition mechanism i.
Industry
cam geçiş sıcaklığı glass transition temperature i.
Media
bir ses veya görüntüden diğerine ani geçiş cut i.
programlar arasında devamlılık hissi oluşturmak için aralarda geçiş duyuruları yapan radyo veya televizyon kanalı çalışanı continuity announcer i.
tv programları arasında verilen geçiş materyali presentation i.
Advertising
geçiş sayfası reklamı transitional ad i.
Technical
fonograf kaydında sabit hız kaydından sabit genlik kaydına geçiş frekansı turnover i.
fonograf kaydında sabit hız kaydından sabit genlik kaydına geçiş frekansı turnover frequency i.
ateş almadan infilaka geçiş deflagration to detonation transition i.
bantlı konveyörün geçiş mesafesi conveyor belt transition distances i.
bir durumdan başka bir duruma geçiş switching i.
birden geçiş sudden transition i.
camsı geçiş sıcaklığı glass transition temperature i.
çapraz geçiş traverse i.
çarpma geçiş eğrisi impact transition curve i.
çarpık geçiş warped transition i.
charpy geçiş sıcaklığı charpy transition temperature i.
çarpma geçiş sıcaklığı impact transition temperature i.
cam geçiş sıcaklığı glass transition temperature i.
dar geçiş closefitting i.
düz geçiş pass-through i.
dönüşüm geçiş iletkenliği conversion resistance transconductance i.
düz geçiş kısma vanası through way cock i.
düz geçiş yetkilendirmesi pass-through authentication i.
düz geçiş loop-through i.
durum geçiş matrisi state transition matrix i.
elektron geçiş simulatörü electron flight simulator i.
en küçük geçiş basıncı minimum transient pressure i.
ekleme parçaları ve bağlantılardan madde geçiş değerlerinin tayini determination of migration values of plastics pipes and fittings and their joints i.
geçiş bozulması crossover distortion i.
geçiş metali transition metal i.
geçiş izolatörü plug-in type bushing i.
geçiş izni safe-conduct i.
geçiş noktası transition point i.
geçiş dönemi transition period i.
geçiş parçası transition piece i.
geçiş celisi transfer impedance i.
geçiş akımı transfer current i.
geçiş derleyicisi cross compiler i.
geçiş alanı transit area i.
geçiş bağlantı elemanları crossover connections i.
geçiş kısma vanası through way cock i.
geçiş karbürü transition carbide i.
geçiş ücreti ödeme yeri tollgate i.
geçiş iletimi transconductance i.
geçiş olasılığı transition probability i.
geçiş görev function of transfer i.
geçiş veri anahtarlaması transient data exchange i.
geçiş yöntemi transition method i.
geçiş frekansı crossover frequency i.
geçiş bölgesi transition region i.
geçiş bağlantılı esnek rijit çok tabakalı baskılı devre levhaları flex-rigid multilayer printed boards with through connections i.
geçiş evresi transition phase i.
geçiş tuşu toggle button i.
geçiş süresi pass time i.
geçiş süreci düşük emisyonlu taşıtı transitional low emission vehicle i.
geçiş metali karmaşıkları transition metal complexes i.
geçiş çeviricisi cross assembler i.
geçiş zamanı run time i.
geçiş tuşları toggle keys i.
geçiş yapısı transition structure i.
geçiş direnci transresistance i.
geçiş halı non steady-state i.
geçiş mesafesi transition distance i.
geçiş kartı transition card i.
geçiş kafesi transition lattice i.
geçiş sıcaklığı transition temperature i.
geçiş admitansı transfer admittance i.
geçiş metali oksitleri transition metal oxides i.
geçiş süresi transition time i.
geçiş öğeleri transition elements i.
geçiş metodu transition method i.
geçiş bölgesi zone of transition i.
geçiş distorsiyonu crossover distortion i.
geçiş kontrol ünitesi access control unit i.
geçiş süresi transit time i.
geçiş yeri passing place i.
geçiş kaybı insertion loss i.
geçiş veren oda antechamber i.
geçiş empedansı transfer impedance i.
geçiş kaybı transient loss i.
geçiş örgüsü transition lattice i.
fiş tipi geçiş izolatörleri plug-in type bushings i.
geçiş bağı hot link i.
geçiş çizeneği transition diagram i.
geçiş bağlantılı bulunan esnek çok tabakalı baskılı devre levhaları flexible multilayer printed boards with through connections i.
geçiş hakkı easement i.
geçiş sabiti transfer constant i.
geçiş zamanı transit time i.
geçiş eğrileri transition curves i.
geçiş durumu transition state i.
geçiş karakteristiği transfer characteristic i.
geçiş boyu transition length i.
geçiş tecimi transit trade i.
geçiş bölgesi transition zone i.
geçiş akışı transition flow i.
geçiş çözücüsü transitional solvent i.
geçiş ihtimali transition probability i.
geçiş bağlantılı bulunan esnek rijit çift yüzlü baskılı devre levhaları flex-rigid double sided printed boards with through connections i.
geçiş anahtarı toggle switch i.
hadde geçiş tasarımı mill pass design i.
hadde geçiş tasarımı roll pass design i.
hava geçiş elemanı air throughput i.
izomerik geçiş isomeric transition i.
kanal geçiş parçası duct transition section i.
kartlı geçiş sistemi card entry system i.
kırılma görüntüsü geçiş sıcaklığı fracture appearance transition temperature i.
kırık düzlemli geçiş wedge transition i.
koridor hol veya pasaj gibi geçiş için dar yol passageway i.
ocakla oluşan gazların gaz perdeleri arasından geçiş yapması furnace combustion i.
negatif geçiş iletkenliği negative transconductance i.
negatif geçiş iletken tikli osilatör negative transconductance oscillator i.
oluk geçiş ağzı letter box i.
olağan koda geçiş karakteri shift-in character i.
öncü geçiş pilot run i.
özel koda geçiş karakteri shift-out character i.
özel koda geçiş damgası shift out character i.
pasolar arası geçiş sıcaklığı interpass temperature i.
plastik borulardan madde geçiş değeri migration values of plastics pipes i.
patlatmaya geçiş transmission of detonation i.
paso arası geçiş sıcaklığı interpass temperature i.
paralel geçiş parallel run i.
sistem geçiş şeması system run chart i.
sıvılığa geçiş aygıtı liquid limit apparatus i.
sıvılığa geçiş deneyi liquid limit test i.
sıfırdan geçiş sayısı zero crossing rate i.
sıfırdan geçiş zero crossing i.
sıvıdan katıya geçiş mucin i.
sıvıdan katıya geçiş liquid-to-solid transition sivik su i.
sıvılığa geçiş liquid limit i.
su buharı geçiş özelliklerinin tayini determination of water vapour transmission properties i.
sunucu geçiş noktası service access point i.
sünek-gevrek geçiş sıcaklığı ductile-brittle transition temperature i.
su buhar geçiş hızı water vapour transmission rate i.
su buharı geçiş hızı water-vapour transmission rate i.
su buharı geçiş hızı water vapour transmission rate i.
termal geçiş thermal crossover i.
transit geçiş zamanı transit time i.
uygun geçiş regular transition i.
üç eşit uzunluktaki taşıyıcı makaranın geçiş mesafesi transition distance on three equal length idler roller i.
uzatılmış geçiş slender transition i.
üç eşit uzaklıktaki taşıyıcı makaralar ile uç tamburu arasındaki geçiş mesafesi transition distance on three equal length idler rollers i.
uçucu sıvının buhar geçiş hızı transmission rate of volatile liquid i.
uygun geçiş proper transition i.
yandan geçiş by-pass i.
yol geçiş açıklığı highway clearance diagram i.
bir şeyin kaldırılarak yükseltilebileceği geçiş hoistway i.
elektriğin iletilmediği durumdan yarı iletilen duruma geçiş uygulamaları ile ilgilenen elektronik bilimi dalı ovonics i.
geçiş yolu run i.
geçiş valfi crossover valve i.
geçiş bozunması crossover distortion i.
geçiş bozulması crossover distortion i.
teknelerin geçebilmesi için kanalın geçici olarak alçaltılmasını sağlayan geçiş havuzu drop lock i.
(motor sıvısı için) geçiş yoluna ait silindir yüz açıklığı porthole i.
silindiri silindir yüz ile birleştiren geçiş yolu porthole i.
Computer
durum geçiş matrisi state transition matrix i.
doğrudan geçiş sunucusu pass-through server i.
doğrudan geçiş passthrough i.
düz geçiş passthrough i.
dönüşümlü geçiş tuşu rotation hot key i.
eklemeye geçiş toggle insert i.
geçiş tuşları togglekeys i.
geçiş formülü değerlendirmesi transition formula evaluation i.
geçiş kartı transition card i.
geçiş reklamı interstitial ad i.
geçiş derleyicisi cross compiler i.
geçiş tuşu bileşimi hot key sequence i.
geçiş formülü girişi transition formula entry i.
geçiş penceresi transition frame i.
geçiş süresi run time i.
geçiş tepsisi bypass tray i.
geçiş süresi pass time i.
geçiş tuşu hot key i.
geçiş rengi pass color i.
koşut geçiş parallel run i.
normal geçiş normal pan i.
öncü geçiş pilot run i.
özel koda geçiş damgası shift in character i.
otomatik geçiş autoswitch i.
paralel geçiş parallel run i.
rastgele geçiş random transition i.
silinerek geçiş washout i.
uygulamalararası geçiş switching application i.
uygulamaya geçiş cutover i.
yeniden geçiş rerun i.
yasak geçiş forbidden transition i.
yaygın geçiş yolu arayüzü common gateway interface i.
web sunucusu-istemcisi parametre geçiş arayüzü common gateway interface i.
elektronik cihazın iki seçeneği arasında düğmeye veya tuşlara basarak geçiş yapmak toggle f.
geçiş yapmak switch to f.
alan kodları arasında geçiş yap toggle field codes expr.
geçiş yapılamıyor cannot navigate expr.
geçiş yok no transition expr.
geçiş yap switch to expr.
geçiş tuşları'nı kullan use togglekeys expr.
geçiş yap traverse expr.
üstbilgi ve altbilgi arasında geçiş yap switch between header and footer expr.
Informatics
boşluktan işarete geçiş space to mark transition i.
durum geçiş matrisi state transition matrix i.
durum geçiş çizeneği state transition diagram i.