giriş - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

giriş"giriş" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 90 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
giriş introduction i.
giriş input i.
giriş access i.
giriş entrance i.
giriş entry i.
giriş login i.
giriş admission i.
General
giriş influx i.
giriş lead in i.
giriş ante i.
giriş checkin i.
giriş introductions i.
giriş way in i.
giriş prolegomena i.
giriş access i.
giriş approach i.
giriş prelude i.
giriş doorway i.
giriş entering i.
giriş prologue i.
giriş induction i.
giriş ingress i.
giriş exordium i.
giriş vestibule i.
giriş door i.
giriş entranceway i.
giriş adit i.
giriş pass i.
giriş admittance i.
giriş inflow i.
giriş entryway i.
giriş ingression i.
giriş entree i.
giriş gateway i.
giriş proem i.
giriş entry i.
giriş entrance i.
giriş enter i.
giriş intake i.
giriş gate i.
giriş lead-in i.
giriş hall i.
giriş inlet i.
giriş preamble i.
giriş prolog i.
giriş entryng [obsolete] i.
giriş leadoff i.
giriş lead-off i.
giriş manuduction i.
giriş whereas i.
giriş incipit i.
giriş influence [obsolete] i.
giriş influxion i.
giriş ingate i.
giriş ingoing i.
giriş ingredience [obsolete] i.
giriş preliminary s.
giriş prelusory s.
Trade/Economic
giriş preamble i.
giriş access i.
giriş entry i.
giriş admission i.
Law
giriş access i.
giriş entrance i.
giriş admission i.
Politics
giriş admission i.
giriş access i.
Media
giriş lead i.
Technical
giriş lead-in i.
giriş intake i.
giriş penetration i.
giriş inlet i.
giriş doorway i.
giriş port i.
giriş elementary s.
Computer
giriş introduction i.
giriş entry i.
giriş intro i.
giriş home i.
giriş input i.
Telecom
giriş jack i.
giriş entity i.
Mechanic
giriş infeed i.
Automotive
giriş ingress i.
giriş inlet i.
giriş admission i.
giriş upstream i.
Marine
giriş entrance i.
Geography
giriş lip i.
Cinema
giriş step-through i.

"giriş" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
giriş niteliğinde introductory s.
General
sütunlu giriş portico i.
giriş koşulları admission requirements i.
giriş kapısı entrance door i.
giriş ücreti entrance i.
tanıtıcı giriş prequel i.
giriş yeri portal of entry i.
giriş yeri inlet i.
giriş müziği overture i.
giriş ücreti cost of entry i.
limanlara giriş ports of entry i.
kemerli giriş archway i.
kontrollü giriş sağlanan alan restricted area i.
çoklu giriş vizesi multiple entry visa i.
giriş sınavları entrance examination i.
giriş yeri entry i.
giriş kapısı threshold gate i.
giriş hakkı admittance i.
giriş ücreti entrance fee i.
giriş müziği entree i.
giriş tarzı olay prelude i.
parasız giriş kartı free pass i.
giriş müziği preparation i.
özel giriş yetkisiyle ziyaret visit with special right of access i.
arka giriş kapısı aft entry door i.
giriş izni admittance i.
giriş izni entrée i.
giriş bacası access shaft i.
memuriyete giriş yemini official oath i.
giriş kontrolü incoming control i.
giriş ücreti charge for admittance i.
giriş yeri entryway i.
giriş müziği fanfare i.
mağaraların giriş yeri mouth i.
giriş bölümü prologue i.
giriş imkanı accessibility i.
giriş limanı port of entry i.
giriş noktası access point i.
giriş supabı inlet valve i.
giriş yolu entranceway i.
delik (gaz veya sıvının giriş çıkışını sağlayan) vent i.
giriş ağzı intake i.
giriş hakkı entrée i.
giriş salonu foyer i.
giriş müziği prelude i.
giriş salonu antechamber i.
kontrollü giriş sağlanan alan restricted zone i.
giriş komutu entry instruction i.
giriş çıkış entrance and exit i.
giriş kapısı entrance i.
giriş raporu inception report i.
giriş ücreti admittance i.
giriş yeri entrance i.
giriş olan ingressiveness i.
giriş (kapı önündeki) porch i.
giriş sayfası splash page i.
giriş holü veya odası vestibule i.
giriş bölümü prolog i.
yönetilen giriş managed access i.
giriş kartı pass i.
giriş noktaları points of entry i.
giriş ücreti entry fee i.
giriş yeri gateway i.
giriş salonu anteroom i.
giriş kartı entrance card i.
bir hizmetten ücretsiz faydalanma veya bir tesise ücretsiz giriş sağlayan izin belgesi pass i.
üstten giriş top entrance i.
giriş ücreti entrance rate i.
giriş kontrolü entry control i.
ana giriş kelimesi main entry word i.
giriş ücreti admission fee i.
çift giriş double entry i.
giriş kapısı gateway i.
programlanabilir sıralı giriş alanları field programmable gate arrays i.
giriş ücreti fee i.
giriş sınavı entrance examination i.
ön giriş front entrance i.
giriş yeri mouth i.
yan giriş side entrance i.
giriş kontrol noktası access control point i.
giriş çıkış in and out i.
giriş izni admission i.
yeniden giriş reentry i.
üniversite giriş sınavı matriculation i.
yetkisiz giriş unauthorized access i.
veri giriş alanı input field i.
giriş yaşı age at entry i.
güvenli giriş profili trustpass profile i.
kilise giriş salonu galilee i.
giriş bölümü introductory chapter i.
giriş bölümü opening chapter i.
yürürlüğe giriş tarihi date of entry into force i.
üniversiteye giriş tarihi university entrance date i.
üniversiteye giriş sınavı university entrance exam i.
hatalı giriş faulty input i.
hatalı giriş erroneous input i.
ücretli giriş entrance fee i.
ücretli giriş entry fee i.
saçaklı giriş canopied entrance i.
giriş kaybı entry loss i.
giriş avlusu forecourt i.
giriş kapısı gate i.
giriş yeri gate i.
giriş salonu ante-room i.
giriş-çıkış noktası point of entry-point of exit i.
giriş kapısı street-door i.
giriş aracı denetimi re-entry vehicle inspection i.
giriş koridoru hallway i.
giriş noktası inlet i.
giriş ağzı inlet i.
giriş holü lobby i.
giriş saçağı marquee i.
giriş ağzı mouth i.
giriş holü vestibule i.
giriş aralığı vestibule i.
giriş salonu hall i.
giriş salonu entrance hall i.
giriş salonu vestibule i.
giriş salonu lobby i.
yolcu giriş kartı proof of payment i.
bir yere giriş parası vermeden giren kimse deadhead i.
giriş basamağı entry step i.
giriş basamağı primary step i.
giriş basamağı entrance step i.
giriş vizesi entry clearance i.
giriş yetkisi entry clearance i.
giriş izni entry clearance i.
işe giriş belgesi statement of employment i.
güvenli giriş safe entry i.
emin giriş safe entry i.
üniversite giriş sınavı university entrance exam i.
giriş başlığı introduction title i.
giriş izni gerektiren kapalı alan permit-required confined space i.
giriş izni gerektiren sınırlı alan permit-required confined space i.
bir tv ya da radyo programının sinyal/giriş ya da fon müziği jingle i.
genel giriş general introduction i.
müzeye giriş ücreti museum admission fee i.
müze giriş ücreti museum entrance fee i.
müze giriş ücreti museum admission fee i.
müzeye giriş ücreti museum entrance fee i.
giriş ücreti admission i.
giriş ücreti admission charge i.
giriş ücreti entrance money i.
giriş ücreti admission price i.
giriş kapısı entrance gate i.
giriş-gelişme-sonuç paragrafları introduction-body-conclusion paragraphs i.
giriş turnikesi entrance turnstile i.
giriş kat dairesi/zemin (kat) dairesi ground floor flat i.
gizli giriş backdoor i.
giriş kapağı access hatch i.
giriş kartı sahibi deadhead i.
kartlı giriş sistemi card entrance system i.
kartlı giriş sistemi card entry system i.
bahçe giriş kapısı garden entrance gate i.
bahçe giriş kapısı garden entrance door i.
yeniden giriş re-entry i.
aile ve çocuklarla sosyal hizmet: uygulamaya giriş social work with children and families: getting into practice i.
gizli giriş surreptitious entry i.
giriş cümlesi introductory sentence i.
giriş izni entry permit i.
net giriş clear introduction i.
fonksiyonel giriş functional introduction i.
giriş çıkış kontrolü güçlendirilmiş giriş zwinger i.
antik şehir surlarında en az iki kontrollü giriş bölümü zwinger i.
giriş ücreti entrance price i.
ücretsiz giriş free entry i.
takvime giriş yapan calendarer i.
giriş izni/onayı accession i.
yumuşak giriş (konu, ders) gentle introduction i.
giriş izni recourse [obsolete] i.
giriş yapmama nonentry i.
giriş katı the downstairs i.
yetkisiz giriş unauthorized access i.
sözlüksel giriş lexical entry i.
giriş izni entry i.
giriş yetkisi entrance i.
giriş izni entrance i.
giriş izni entree i.
giriş yetkisi entree i.
giriş hakkı entree i.
bir oyunun ilanı veya giriş bölümü banns [obsolete] i.
(güneybatı abd veya latin amerika'da) avluya giden çatılı giriş zaguan i.
resmi bir belgede giriş cümlesi whereas i.
esnaf loncasına giriş ücreti hansa i.
giriş sınırı bound i.
okuyucuların veya izleyicilerin ilgisini çekmek için kullanılan kısa ve ilgi çekici giriş hook i.
kulübe yanındaki giriş kapısı lodge gate i.
giriş kağıdı chitty i.
yeni geminin hizmete giriş töreni christening i.
hizmete giriş töreni christening i.
kabul edilen giriş hakkı open-door i.
giriş özgürlüğü open-door i.
giriş bölümü overture i.
mahzene dıştan giriş rollaway [dialect] i.
(müzikte) giriş kısmı incipit i.
delik açmak (gaz veya sıvının giriş çıkışını sağlamak için) vent f.
giriş yapmak enter f.
giriş yapmak check in f.
giriş yapmak make enter f.
biryere giriş yapmak check into f.
giriş yapmak preface f.
giriş yapmak enter into f.
giriş yapmak prologuize f.
giriş yapmak prelude f.
giriş yapmak make one's entrance f.
giriş yapmak get going f.
otele giriş yapmak check in f.
giriş ücreti almak charge admission fee f.
giriş ücreti almak charge entrance fee f.
ülkeye giriş izni vermemek not allow to enter the country f.
giriş yapmak prologuise f.
ülkeye giriş yapmak enter the country f.
giriş yapmak enter f.
takvime giriş yapmak calendar f.
giriş açmak vestibule f.
(giriş veya işgalden) korumak wear [uk] f.
yanlış giriş yapmak misenter f.
elektronik giriş sistemiyle içeri almak buzz (in) f.
elektronik giriş sistemiyle içeri almak buzz (through) f.
elektronik giriş sistemiyle içeri almak buzz through f.
giriş yapmak overture f.
giriş izni vermek entertain [obsolete] f.
giriş yapmak infare f.
giriş niteliğinde introductory s.
giriş niteliğinde olan introductory s.
giriş izni verilmeyen nonadmitted s.
giriş niteliğinde olan introductive s.
giriş niteliğinde olan prelusory s.
giriş niteliğinde olan preambulatory s.
işe giriş öncesi prejob s.
işe giriş öncesi pre-job s.
giriş niteliğinde on an introductory basis zf.
giriş olarak on an introductory basis zf.
giriş yönünde bulunarak ingate zf.
Phrasals
giriş yapmak book in f.
otele giriş yapmak book in f.
bir yoldan giriş yapmak turn in f.
bir yoldan dönerek giriş yapmak turn in f.
birisinin işe giriş saatini kaydetmek clock in f.
birisinin işe giriş saatini kaydetmek clock on f.
birisinin işe giriş saatini kaydetmek punch in f.
emniyet müdürlüğü gibi yüksek güvenlikli bir yere giriş yapmak badge in f.
giriş izni vermek let through f.
işe giriş saatini kaydetmek clock in f.
konuya giriş yapmak lead in f.
hızlı bir giriş yapmak dive in f.
(bir mesleğe/alana) giriş yapmak go into (something) f.
adım adım (bir şeye) giriş yapmak phase into (something) f.
giriş yapmak/yaptırmak sign into f.
bilgisayar, web sitesi, bilgisayar programı hesabına girmek/giriş yapmak sign into f.
bilgisayar, web sitesi, bilgisayar programı hesabına şifreyle girmek/giriş yapmak sign into f.
radyo yayınına giriş yapmak sign on f.
radyo/televizyon yayınına giriş yapmak sign on f.
(bir şeyde/yerde) bir şeye giriş yapmak start out at (something or some place) f.
giriş parası/ücreti ödemek ante in f.
'-e giriş çıkışını yasaklamak ban from f.
birinin/bir şeyin bir yere giriş çıkışını yasaklamak banish someone or something from some place f.
(bir şeye/yere) giriş çıkışını yasaklamak banish from (something or some place) f.
bir yere giriş çıkışını yasaklamak banish from some place f.
(bir şeye/yere) giriş çıkışını yasaklamak bar from (something or some place) f.
bir yere giriş çıkışını yasaklamak bar from some place f.
(biriyle/bir şeyle) giriş yapmak begin with (someone or something) f.
konuşmaya) girmek/giriş yapmak break into f.
aniden (şarkıya, konuşmaya) girmek/giriş yapmak break into something f.
birinin işe giriş/varış saatini takip etmek/tutmak clock someone in f.
birinin iş yerine giriş saatini kaydetmek clock someone in f.
birinin iş yerine giriş saatini takip etmek/tutmak clock someone in f.
(bir konuya) giriş yapmak enter upon (something) f.
(bir konuya) giriş yapmak enter on (something) f.
(bir şeye) iyi/olumlu bir giriş/başlangıç yapmak get off on (something) f.
(bir şeye) iyi/olumlu bir giriş/başlangıç yaptırmak get off on (something) f.
merkezi sinir sistemini kullanarak bir bilgisayar sistemine bağlanmak/giriş yapmak jack into (something) f.
(bir yere) giriş izni sağlamak key into (something) f.
(biriyle/bir şeyle) giriş yapmak open with (someone or something) f.
adım adım giriş yapmak phase in f.
adım adım giriş yapmak phase into f.
(bir şeye bir şey yaparak) girmek/giriş yapmak preface (something) by (doing something) f.
(bir şeye bir şey yaparak/bir şeyle) girmek/giriş yapmak preface (something) with (doing something) f.
Phrases
giriş serbest admission free i.
(bir şeye) giriş niteliğinde bir olay/etkinlik a prelude to (something) i.
giriş yok! no entrance! expr.
giriş ücretlidir entrance fee charged expr.
Colloquial
tecrübesiz tiyatro oyuncularının gruplar halinde kabaca değerlendirilerek seçildiği giriş sınavı cattle call i.
başarısız bir giriş yapma baptism of fire i.
kötü bir giriş yapma baptism of fire i.
giriş yolu way in i.
giriş/ağız kısmını genişletmek rim out f.
giriş/ağız açmak rim out f.
giriş çıkışa kapalı locked down s.
giriş çıkışı durdurulmuş locked down s.
(bar, kulüp) giriş ücreti yok no cover expr.
benim bahsetmek istediğim noktaya bir geçiş/giriş niteliğinde olan which brings me to the point expr.
işe giriş up and at 'em expr.
Idioms
evin giriş kapısına koyulan paspas welcoming mat i.
giriş çıkışı engelleyen etten duvar ring of steel i.
giriş çıkışı engellemek için etrafını saran kolluk kuvvetleri ring of steel i.
giriş/karşılama müziği flourish of trumpets i.
piyasaya iyi/kötü/hızlı/yavaş vs. giriş yapmak come out of the box [us] f.
piyasaya iyi/kötü/hızlı/yavaş giriş yapmak come out of the box [us] f.
(bir şeye) iyi/kötü/hızlı/yavaş giriş/başlangıç/çıkış yapmak come out of the box [us] f.
geçiş/giriş izniyle girmek gain entrance f.
izinle giriş yapmak gain entrance f.
(bir şeye) yüzeysel/üstünkörü bir giriş yapmak skim the surface (of something) f.
(bir şeye) giriş yapmak get (one's) start (in something) f.
(bir kariyere) başlama/giriş şansı/fırsatı elde etmek get (one's) start (in something) f.
(bir işe) giriş yapmak/ilk adımı atmak get a foot in the door f.
(bir işe) giriş yapmak/ilk adımı atmak get your foot in the door f.
(bir şeye) giriş yapmak get a start in (something) f.
giriş çıkış saatleri belli bir işte çalışmak punch the (time) clock f.
bir işe giriş dip your toe into something expr.
giriş altında below stairs [dated] expr.
Speaking
iyi düşün sonra giriş look before you leap expr.
Trade/Economic
çalışanların giriş çıkış saatlerini kaydeden alet telltale i.
altın giriş ve çıkış noktaları gold points i.
altın giriş noktası gold import point i.
altın giriş ve çıkış noktaları specie points i.
altın giriş ve altın çıkış noktaları gold points i.
çift giriş double entry i.
ertelenmiş giriş aidatı deferred entrance fee i.
geç giriş postdate entry i.
geçici giriş suspense entry i.
faiz dışı fazla/açık giriş/çıkışları primary surplus/deficit inflows/outflows i.
giriş ücreti vergisi admission tax i.
giriş notları opening statement i.
giriş fiyatı entry price i.
giriş aidatı entrance fee i.
gümrük birliğine giriş accession to customs union i.
gümrüğe giriş deklarasyonu entry inwards i.
giriş vergisi town toll i.
gümrük giriş beyannamesi customs entry i.
giriş izni entry permit i.
giriş ikramiyesi signing bonus i.
giriş vergisi octroi duties i.
gümrük giriş tarife cetvelinde yer alan maddeler enumerated articles i.
giriş hakkı right of admission i.
giriş bileti admission ticket i.
giriş engelleri barriers to entry i.
giriş serbestisi freedom of entry i.
giriş navlunu freight inward i.
giriş tarihi date position entered i.
giriş ücreti entrance rate i.
giriş ücreti cover charge i.
giriş engelleri olan piyasa captive market i.
giriş engelleri barriers to entry i.
giriş ücreti admission i.
giriş kaydı tally in i.
giriş bilançosu opening balance i.
giriş ücreti price of admission i.
giriş yolu access road i.
gümrük giriş beyannamesi bill of entry i.
giriş ve çıkış entry and exit i.
giriş beyannamesi bill of entry i.
giriş vergisi entry tax i.
giriş ücreti entrance fee i.
giriş ücreti admission fee i.
giriş aidatları admission fees i.
giriş aşaması introduction stage i.
giriş kapısı port of entry i.
giriş engeli entry barrier i.
giriş irsaliyesi tally in i.
giriş beyanları opening statement i.
giriş komisyonu entry commission i.
giriş resmi inward duty i.
giriş ikramiyesi sign-on bonus i.
giriş engelleri restrictions on entry i.
giriş kalite kontrol incoming quality control i.
giriş vizesi entry visa i.
gümrükten giriş işlemleri entries i.
giriş beyannamesi clearance inwards i.
giriş ücreti entrance pay i.
giriş vergisi town dues i.
hatalı giriş erroneous entry i.
işe giriş tarihi date of recruitment i.
işlem giriş fiyatı entry trade price i.
işe giriş bildirgesi statement of employment i.
ilk giriş kaydının yapıldığı defter book of original entry i.
işe giriş oranı accession rate i.
işe giriş ücreti starting rate i.
işçi giriş çıkış devri labor turnover i.
işe giriş işlemleri employment procedures i.
işe giriş belgesi certificate of employment i.
işçilerin işyerine giriş ve çıkış saatlerini kaydeden bölüm time keeping department i.
işe giriş sözleşmesi employment agreement i.
işe giriş sınavı job examination i.
işe giriş tarihi start date of employment i.
işe giriş sözleşmesi employment contract i.
işlem giriş gecikmesi entry trade delay i.
işe giriş işlemleri employment process i.
kasa giriş defteri cash receipts book i.
karışık giriş composite entry i.
kasa giriş çıkış özeti cash-flow statement i.
kullanım ve yeniden giriş utilization and write-back i.
malın giriş yaptığı liman port of entry i.
malın gümrükten geçici giriş izni bill of sight i.
malm gümrükten giriş izni bill of sight i.
malın giriş kapısı port of entry i.
limana giriş kaydı port entry i.
nakit giriş hesabı cash-flow statement i.
nakit giriş yevmiyesi cash receipts journal i.
nakit para giriş ve çıkışları cash flow i.
mukabil giriş cross entry i.
muhasebe giriş kayıtları accounting entries i.
pazara giriş amaçlı fiyatlandırma penetration pricing i.
piyasaya giriş tarihi market-entry date i.
pazara giriş tarihi market-entry date i.
pazara giriş engelleri market barriers i.
pazara giriş market penetration i.
pazara giriş access to market i.
serbest dolaşıma giriş rejimi release for free circulation i.
serbest giriş hakkı right of free entrance i.
sınırdan giriş resmi octroi i.
serbest dolaşıma giriş beyannamesi declaration of release for free circulation i.
sigortalı işe giriş bildirisi statement of employment i.
sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi effective date of contract i.
şehre giriş vergisi octroy i.
sonraki giriş postdate entry i.
şehre giriş vergisi octroi i.
son giriş kayıtları defterî book of final entry i.
tüccar loncası giriş ücreti hanse i.
ters giriş reversal i.
transit giriş transit entry i.
tersine giriş reversing entry i.
vadesi gelmeyen giriş aidatı unmatured entrance fee i.
ülkeye yoğun giriş (döviz/sermaye vb) influx i.
ekonomik güçlük dönemlerinde bazı nakit akımlarının giriş olasılığını artırmak düşüncesi ile çok uluslu şirketin yabancı ülke şubelerinden ana merkeze yapılan nakit akımlarını lisans ücretleri farklı bölümlere ayırmak unbundle f.
Law
atm kart giriş yuvasında kartın sıkışmasını sağlayarak kartın ele geçirilmesi card trapping i.
bir belgenin hükümlerinin nedenini anlatan tanıtıcı giriş bölümü introductory recitals i.
bir yere gidiş/giriş yasağı exclusion order i.
cezaevine giriş entry to prison i.
giriş izni admission i.
giriş resmi city toll i.
giriş ortaklığı accession partnership i.
hukuk okuluna giriş sınavı law school admission test i.
haksız giriş unlawful entry i.
izinsiz giriş trespass i.
ihbarsız mülke giriş emri/izni no-knock warrant i.
kanunsuz giriş unlawful entry i.
kanunsuz giriş forcible entry i.
ters giriş reversal i.
ülkeye giriş yasağı prohibition of entry to a country i.
yasadışı giriş illegal entry i.
yasadışı giriş illegal entry i.
yürürlüğe giriş tarihi entry into effect date i.
giriş hakkı right of entry i.
roma hukukunu yeni öğrencilere giriş seviyesinde anlatan ders kitabı institute i.
roma hukukunu yeni öğrencilere giriş seviyesinde anlatan ders kitabı institutes of justinian i.
Politics
avrupa birliğine giriş süreci european union accession process i.
avrupa birliği giriş süreci european union accession process i.
devlet memuriyetine giriş entry in public service i.
dtö pazara giriş komitesi wto market access committee i.
eşit giriş ilkesi principle of equal access i.
giriş kapısı entry point i.
giriş izni leave to enter i.
ilk giriş yapılacak/yapılan schengen ülkesi member state of first entry i.
sınırdışı etme veya ülkeye giriş yasağı deportation or exclusion order i.
topluluk pazarına giriş stratejisiyle ilgili faaliyetlerin uygulanması danışma komitesi advisory committee on the implementation of activities relating to the community market access strategy i.
yürürlüğe giriş entry into force i.
Institutes
pazara giriş ve uluslararası ilişkiler dairesi department of market access and international relations i.
Industry
(giriş çıkış kartını basarak) iş yerine girmek bundy f.
(giriş çıkış kartını basarak) iş yerinden ayrılmak bundy f.
Insurance
ertelenmiş giriş aidatı deferred entrance fee i.
giriş aidatı entrance fee i.
vadesi gelmeyen giriş aidatı unmatured entrance fee i.
Tourism
giriş ücreti cover charge i.
giriş holü lobby i.
yeniden giriş vizesi re-entry visa i.
yolcunun bir ülkeye yeniden giriş yapmasına izin veren vize re-entry visa i.
otele giriş yapmak check in f.
Technical
vanalarda vb. giriş veya çıkışı kontrol eden ince sivri çubuk needle i.
ağ temel giriş/çıkış sistemi network basic input/output system i.
abone giriş kablosu leading-in cable i.
adam giriş deliği manhole i.
adam giriş deliği kapak grubu manhole cover assembly i.
ana giriş main entrance i.
analog giriş analogue input i.
analog giriş analog input i.
arka giriş back entrance i.
batık giriş yapısı submerged intake i.
beleş giriş between the lines entry i.
basınçlı hava giriş basıncı compressed air inlet pressure i.
beleş giriş piggyback infiltration i.
buhar giriş basıncı steam inlet pressure i.
buhar giriş kasası steam chest i.
buhar giriş borusu radiator steam-inlet pipe i.
buhar giriş deliği steam port i.
buhar giriş hattı steam inlet pipe i.
birleşik giriş kutusu combo box i.
buhar giriş ventili steam admission valve i.
buhar giriş ventili steam inlet valve i.
buhar giriş nazımı inlet valve i.
buhar giriş kasası admission chest i.
buhar giriş basıncı throttle steam pressure i.
buhar türbini giriş basıncı steam turbine inlet pressure i.
buhar giriş hattı steam induction pipe i.
buhar giriş bağlantısı steam inlet connection i.
değişken giriş kanatları variable inlet vanes i.
çanağzı giriş bellmouth intake i.
cihaz giriş akımı equipment input current i.
diferansiyel giriş gerilimi differential input voltage i.
diferansiyel giriş gerilimi differential-input voltage i.