harshness of the sentence - Türkçe İngilizce Sözlük