have difficulty in understanding - Türkçe İngilizce Sözlük