have feelings about someone - Türkçe İngilizce Sözlük