hear of someone or something - Türkçe İngilizce Sözlük