in part - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

in part

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"in part" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 4 sonuç

İngilizce Türkçe
General
in part zf. kısmen
in part zf. bazı hususlarda
in part zf. bir dereceye kadar
Trade/Economic
in part kısmen

"in part" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 96 sonuç

İngilizce Türkçe
General
have a part in f. rol almak
play a part in f. rolü olmak
take part in a contest f. yarışmaya katılmak
take part in f. katılmak
take part in crime f. suça ortak olmak
take part in crime f. suça yardımcılık etmek
take part in crime f. suçta rol oynamak
take part in a demonstration f. mitinge katılmak
(for someone) have a part in f. yer almak
play a part in f. rol oynamak
take part in literature f. literatürde yer almak
take part in a ceremony f. törene katılmak
take part in activities f. etkinliklerde bulunmak
take part in the contest f. yarışmaya katılmak
take part in competition f. yarışmaya katılmak
take part in a survey f. ankete katılmak
take part in f. -e katılmak
have a part in f. pay sahibi olmak
take in good part f. iyi anlama almak
take part in f. hissedar olmak
take part in f. müdahil olmak
take part in the struggle f. mücadelede rol almak
take part in the struggle f. mücadele içinde yer almak
take part in the struggle f. mücadeleye katılmak
take part in the struggle f. mücadelede yer almak
take part in the election f. seçime katılmak
take part in the elections f. seçimlere katılmak
be great in the part f. role çok uygun olmak
get a part in a movie f. bir filmde rol kapmak
get a small part in the film f. filmde küçük bir rol almak
part hair in the middle f. saçlarını ortadan ikiye ayırmak
part hair in the middle f. saçlarını ortadan ayırmak
thank in part f. kısmen teşekkür etmek
take part in f. parçası olmak
take part in the project f. projede yer almak
take part in crime f. suça yataklık etmek
small part (in a film/movie) i. küçük rol (filmde)
in ill part zf. olumsuz bir şekilde
in good part zf. iyilikle
in large part zf. geniş ölçüde
in good part zf. tatlılıkla
in good part zf. gönül hoşluğuyla
in every part of zf. genelinde
at least in part zf. en azından kısmen
in the early part of eighteenth century zf. 18. yüzyılın başlarında
in whole or in part zf. kısmen veya tamamen
in ill part zf. avantajsız bir biçimde
in ill part zf. uymayarak
Phrasals
to take part in something bir şeye katılmak
to take part in something bir şeye dahil olmak
Phrases
due in no small part to esasen -den dolayı
due in no small part to temel olarak -den dolayı
due in no small part to daha çok -den
due in no small part to küçümsenmeyecek/azımsanmayacak ölçüde...nedeniyle
in every part/aspect/facet of life hayatın her alanında
in every part/aspect/facet of life yaşamın her alanında
Colloquial
play no part in one’s life hayatında hiçbir rol oynamamak
in large part neredeyse tamamı
in large part büyük bir bölümü/kısmı
in good part neredeyse tamamı
in good part büyük bir bölümü/kısmı
Idioms
take something in good part f. alınmamak
take something in good part f. şakayı veya eleştiriyi kaldırabilmek
take in good part kabullenmek
take in good part alınmamak
take in good part gücenmemek
take in good part şaka kaldırmak
play a big part in something büyük bir rol oynamak
play a large part in something büyük bir rol oynamak
in large part geniş ölçüde
in large part çoğunlukla
in good part çoğunlukla
in good part geniş ölçüde
get a part in something bir şeyde eli olmak
have a part in something bir şeyde payı olmak
get a part in something bir şeyde payı olmak
have a part in something bir şeyde eli olmak
have a part in something bir şeyde parmağı olmak
get a part in something bir şeyde parmağı olmak
play a part in rol üstlenmek
Speaking
thanks in no small part to ...için ne kadar teşekkür etsek az
which part of turkey are you in? türkiye'nin neresindesin?
be part of a change you want to see in the world dünyada görmek istediğin değişimin bir parçası ol
Trade/Economic
take part in iştirak etmek
cost of an asset acquired in exchange or part exchange for dissimilar asset benzer olmayan bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen varlığın maliyeti
cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset benzer varlıkla tamamen veya kısmen değiştirilen varlığın maliyeti
cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen varlığın maliyeti
in part or whole kısmen veya tamamen
cost of an asset acquired in exchange or part exchange for dissimilar asset benzer olmayan bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti
cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti
Law
terminate in part or in whole kısmen veya tamamen feshetmek
take part in robbery soygunda yer almak
Technical
part in compression basınç parçası
part in tension çekme parçası
part in bending eğilme parçası
Chemistry
preserved wholly or in part with ammonia tamamen veya kısmen amonyakla korunan