indirgenmiş biçimli eşitlikler - Türkçe İngilizce Sözlük