inject oneself with a drug - Türkçe İngilizce Sözlük