insanlar��n genellikle g��stermesi beklenen nezaket - Türkçe İngilizce Sözlük

Sanırız yanlış oldu, doğrusu şunlar olabilir mi?