kar zarar - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kar zarar"kar zarar" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
Trade/Economic
kar zarar profit and loss (p and l)

"kar zarar" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 99 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
tek kademeli kar zarar tablosu single step income statement i.
General
kar zarar hesabı profit and loss account i.
kar/zarar gain/loss i.
ne kar ne zarar etme breaking even i.
Phrasals
ne kar ne zarar etmek break even
Trade/Economic
(bilançoda) nihai kar-zarar hanesi bottom line
açıklamalı kar ve zarar hesabı descriptive financial statement
aktif olarak işlem gören bir hesap bakiyesinin bir kısmının diğer bir masraf hesabına veya kar-zarar hesabına devri write down
aktifin satışından elde edilen kar ve zarar gain or loss on sale of other assets
ana ortaklık dışı kar/zarar profit/loss from consolidated participations
ana ortaklık dışı kar-zarar uncontrollable profit or loss
bir aktif hesabın bakiyesinin bir kısmını masrafa veya kar zarar hesabına aktarmak writedown
bir kişinin bir başkasına zarar vermeden kar yapmasının mümkün olmadığı durum pareto efficiency
bir kişinin bir başkasına zarar vermeden kar yapmasının mümkün olmadığı durum pareto efficient situation
bir kişinin bir başkasına zarar vermeden kar yapmasının mümkün olmadığı durum pareto optimality
birleştirilmiş kar ve zarar beyanı consolidated income statement
borç bakiyesi veren kar zarar hesabı deficit account
bölümsel kar-zarar hesap cetveli divisional income statement
döviz kuru kar/kayıpları (döviz kuru farkından kaynaklanan kar/zarar) exchange rate gain loss
firma hakkında bilgi sağlama amacına yönelik olarak iki bilanço veya kar-zarar tablosunun karşılaştırılması financial ratio
geçici kar zarar hesabı nominal account
genellikle kar ve zarar tablosuna son satır olarak kaydedilen ve firmanın kar veya zararını gösteren rakam bottom line
gerçekleşmemiş zarar veya kar unrealized loss or gain
hisse başına kar artışı ya da hisse başına zarar azalışı etkisine sebep olan antidilutive
hisse başına kar azalışı ya da hisse başına zarar artışı etkisi dilutive effect
işletme kar zarar cetveli operating performance income statement
kapsamlı kar ve zarar hesabı all inclusive income statement
kapsamlı kar-zarar hesabı all-inclusive income statement
kar ve zarar profit and loss
kar ve zarar cetveli profit and loss statement
kar ve zarar cetveli statement of loss and gain
kar ve zarar çizelgesi profit and loss statement
kar ve zarar durumu profit and loss statement
kar ve zarar durumu statement of loss and gain
kar ve zarar hesabı profit and loss account
kar ve zarar hesabı earning statement
kar ve zarar hesabı gain and loss account
kar ve zarar tablosu gain and loss statement
kar veya zarar profit or loss
kar veya zarar gain or loss
kar zarar analizi profit/loss analysis
kar zarar çizelgesi financial statement
kar zarar çizelgesi earnings report
kar zarar hesabı earning statement
kar zarar hesabı financial accounts
kar zarar hesabı statement of loss and gains
kar zarar hesabı profit and loss account
kar zarar ortaklığı yatırımı profit/loss participation investment
kar zarar tablosu profit and loss statement
kar zarar tablosu statement of profit and loss
kar/zarar gain/loss
kar/zarar analizi profit/loss analysis
kar/zarar indeksi profit/loss index
kar/zarar yüzde percent gain/loss
kar/zarar yüzdesi percent gain/loss
karşılaştırmalı kar ve zarar cetveli comparative balance sheet
karşılaştırmalı kar ve zarar cetveli comparative statement
karşılaştırmalı kar ve zarar durumu comparative profit and loss statement
karşılaştırmalı kar zarar cetveli comparative income statement
kar-zarar gain or loss
kar-zarar bilançoları profit and loss accounts
kar-zarar bilançosu income statement
kar-zarar cetveli profit and loss table
kar-zarar hesabı profit and loss account
kar-zarar hesabı earning statement
kar-zarar hesabı income statement
kar-zarar kalemleri profit/loss items
kar-zarar ortaklığı belgesi profit and loss sharing certificate
kar-zarar ortaklığı belgesi profit and loss sharing note
kar-zarar ortaklığı belgesi profit and loss sharing certificate
kar-zarar ortaklığı hesabı profit-loss sharing account
kar-zarar tablosu profit-loss statement
kar-zarar tablosu financial statement
konsolide kar ve zarar beyanı consolidated income statement
konsolide kar ve zarar cetveli consolidated profit and loss statement
konsolide kar ve zarar cetveli consolidated income statement
konsolide kar ve zarar cetveli combined financial statement
mukayeseli kar ve zarar cetveli comparative balance sheet
mukayeseli kar ve zarar cetveli comparative statement
mukayeseli kar ve zarar durumu comparative profit and loss statement
mukayeseli kar zarar hesabı comparative income statement
ne kar ne zarar etmek break even
net kar ve zarar net profit and loss
net kar veya zarar net profit or loss
olağan kar veya zarar ordinary profit or loss
olağandışı kar veya zarar extraordinary profit or loss
olağanüstü kar ve zarar extraordinary gains and losses
şirketin mali yılsonunda hisse senedi sahiplerine açıkladıkları bilanço ve kar-zarar tabloları annual report
tasdikli kar ve zarar cetveli certificate of financial statement
vergi öncesi kar/zarar profit/loss before tax
yıllık % kar/zarar annual percent gain/loss
yıllık al/tut’ların kar/zarar yüzdesi annual buy hold gain/loss percentage
yüzdelerle beyan edilen kar zarar hesabı common size income statement
zarar ve kar loss and gain
Law
kar ve zarar paylaşımı sharing profits and loses
kar-zarar durumu profit-loss account
kar-zarar durumu profit-loss statement
Politics
kar-zarar paylaşımı profit-and-loss sharing (pls)
Insurance
kar zarar hesabı profit and loss account